Details

  • Type: Aanmelding
  • Status: Aanmelding
  • Priority: 2
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: None
  • Naam nieuwe zib:
   Kindcheck
  • Betrokken partijen:
   GGZ Nederland en de leden van de redactieraad zibs ggz die uit professionals van diverse lidinstellingen bestaat.
  • Versienummer:
   1
  • Vooraankondiging nieuwe zib acceptatie criteria: concept, doel, data-elementen:
   Concept en doel voldoende omschreven voor verdere beoordeling, Basisweergave data-elementen aanwezig
  • Vooraankondiging nieuwe zib acceptatie criteria: uniek?:
   Ja
  • Vooraankondiging nieuwe zib: in scope?:
   Twijfel
  • Onderdeel van:
   Nog te bepalen
  • Ingediend door:
   GGZ NL

   Description

   Wanneer de situatie of conditie van een patiënt/cliënt risico's op kan leveren voor eventueel in het gezin aanwezige kinderen, moet de professional een kindcheck uitvoeren. Dit betekent dat de professional nagaat of er minderjarigen onder de zorg van de patiënt/cliënt staan, en of kan worden vastgesteld of
   zij veilig zijn, in ontwikkeling belemmerd worden of hulp nodig hebben. De redactieraad zibs ggz heeft de zib kindcheck ontwikkeld en deze is in november 2019 door de regiegroep informatiebeleid van GGZ Nederland vastgesteld.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       khan Nasra Khan
       Reporter:
       Goossen William Goossen
       Watchers:
       5 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.