Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-91

VV beoogd verstrekker: maar 1 id toegestaan

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: In release
  • Priority: 2
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: None
  • Release notes:
   Hide

   Bouwsteen verstrekkingsverzoek, concept '(beoogd) verstrekker'. Er is nu meer dan 1 id toegestaan voor de organisatie in de rol van verstrekker, dit is nu consistent met toedieningsafspraak en verstrekking. In de templates is template 9088 uitgefaseerd ten gunste van template 9293. Template 9293 maakt gebruik van het zib template voor zorgaanbieder.

   Show
   Bouwsteen verstrekkingsverzoek, concept '(beoogd) verstrekker'. Er is nu meer dan 1 id toegestaan voor de organisatie in de rol van verstrekker, dit is nu consistent met toedieningsafspraak en verstrekking. In de templates is template 9088 uitgefaseerd ten gunste van template 9293. Template 9293 maakt gebruik van het zib template voor zorgaanbieder.
  • Betreft versie:
   9.0.7

   Description

   Art decor 384

    

   Bevinding Medicatievoorschrift:
   - maar 1 id toegestaan voor beoogd verstrekker in VV. Waarom mag iemand niet én URA en AGB sturen?
   Voorstel:

   • cardinaliteit aanpassen naar 1..*
    Nadere toelichting:
   • n.a.v. vraag vanuit leverancier over 6.12 voorschrift (waarin dit niet is toegestaan). Voor MP9 geen reden te bedenken om dit niet toe te staan.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       wetering Arianne van de Wetering
       Reporter:
       geijndenboogert Marijke van Geijn - den Boogert
       Watchers:
       0 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.