Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-604

aanpassen tekst 2.2.5 FO aanmaken MA/TA in relatie tot medicatiebewaking

Details

  • Change Request
  • Status: Published
  • Medium
  • Resolution: Resolved
  • MP9 2.0
  • Ontwerp
  • None
  • MP9 2.0 beta
  • Patch (Z)
  • MedicatieAfspraak
  • Hide

   In paragraaf 2.2.5 (voorschrijven) en 2.3.6 (ter hand stellen) is een aanpassing gedaan om de tekst beter aan te laten sluiten bij de afspraken vanuit implementatie. De tekst aangepast zodat duidelijk is dat medicatiebewaking plaatsvindt voordat de MA/TA beschikbaar wordt gesteld. 

   Show
   In paragraaf 2.2.5 (voorschrijven) en 2.3.6 (ter hand stellen) is een aanpassing gedaan om de tekst beter aan te laten sluiten bij de afspraken vanuit implementatie. De tekst aangepast zodat duidelijk is dat medicatiebewaking plaatsvindt voordat de MA/TA beschikbaar wordt gesteld. 

  Description

   Tijdens het langslopen van de besluiten kernteams en het maken van het implementatiehandboek, vielen we over een zin in het FO. Het gaat om een zin in paragraaf 2.2.5: "Voordat de medicatieafspraak wordt gemaakt, vindt medicatiebewaking plaatst conform de geldende richtlijnen."

   Deze zin sluit niet aan bij het besluit VO4 ("De voorschrijver voert de medicatiebewaking uit voordat de MA (+/- VV) verstuurd en/of benaderbaar gemaakt wordt") en ook niet bij de praktijk. Je kan namelijk moeilijk medicatiebewaking op een nieuw medicijn doen als je die MA voor dat medicijn nog niet hebt gemaakt. Dus bijv. als je ibuprofen wil voorschrijven, dan moet je eerst de MA van ibuprofen maken, voordat je MB kan doen (ibuprofen checken in relatie tot de rest van de medicatielijst). De MB moet uiteraard wel plaatsvinden na het maken van de MA en voor het beschikbaar stellen/versturen van de MA (zoals het besluit VO4 ook zegt).

   Attachments

    Activity

     People

      malestein@nictiz.nl Titia van Malestein (Inactive)
      malestein@nictiz.nl Titia van Malestein (Inactive)
      Watchers:
      2 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: