Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-573

Aanpassen kardinaliteit zo nodig criterium in gebruiksinstructie

Details

  • Hide

   Aanpassingen doorgevoerd in art-decor. Criterium is onderdeel van de: 

   • Medicatieafspraak->Gebruiksinstructie>Doseerinstructie>Dosering->ZoNodig–>Criterium
   • WisselendDoseerschema->Gebruiksinstructie>Doseerinstructie->Dosering–>ZoNodig–>Criterium
   • Toedieningsafspraak->Gebruiksinstructie->Doseerinstructie–>Dosering–>ZoNodig–>Criterium
   • Medicatiegebruik–>Gebruiksinstructie–>Doseerinstructie–>Dosering–>ZoNodig–>Criterium

   Voor alle scenario's de kardinaliteit aangepast naar 0..*

   Show
   Aanpassingen doorgevoerd in art-decor. Criterium is onderdeel van de:  Medicatieafspraak->Gebruiksinstructie>Doseerinstructie>Dosering->ZoNodig–>Criterium WisselendDoseerschema->Gebruiksinstructie>Doseerinstructie->Dosering–>ZoNodig–>Criterium Toedieningsafspraak->Gebruiksinstructie->Doseerinstructie–>Dosering–>ZoNodig–>Criterium Medicatiegebruik–>Gebruiksinstructie–>Doseerinstructie–>Dosering–>ZoNodig–>Criterium Voor alle scenario's de kardinaliteit aangepast naar 0..*
  • MP9 2.0 beta
  • Nictiz Informatie analist, Nictiz HL7-specialist
  • Medicatiegegevens (9), Medicatieoverzicht (9), Medicatievoorschrift (9), Voorstelgegevens (9)
  • MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema
  • C - 'Mineur'
  • Nog in te plannen

  Description

   Context

   De volgende MP9 bouwstenen hebben een Gebruiksinstructie.

   Medicatieafspraak-v1.0.1 Gebruiksinstructie Aanwijzingen voor het gebruik van de medicatie, bijvoorbeeld dosering en toedieningsweg.
   Toedieningsafspraak-v1.0.1 Gebruiksinstructie Aanwijzingen voor de toediening van de medicatie, bijvoorbeeld dosering en toedieningsweg.
   MedicatieGebruik2-v1.0.1 Gebruiksinstructie Aanwijzingen voor het gebruik van de medicatie, bijvoorbeeld dosering en toedieningsweg. Bij medicatiegebruik is dit het gebruikspatroon dat de patiënt heeft gevolgd of met zichzelf heeft afgesproken. 

   ZIB https://zibs.nl/wiki/GebruiksInstructie-v1.1.2(2018NL)

    

   Vanuit de HIS producten, zullen voorschrijvers vaak conform NHG tabel 25 voorschrijven.

   In een NHG-Gebruiksvoorschrift  is het mogelijk om mbv aanvullende teksten van categorie '103 - Conditie' de zo-nodig aan te geven.

   • 1022 BAV Bij een aanval
   • 1023 BB Bij benauwdheid 
   • 1024 BDI Bij diarree 
   • 1028 BP Bij pijn
   • 1121 BJ Bij jeuk
   • 1137 ZN Zo nodig 
   • 1144 BHP Bij hoofdpijn 
   • 1145 BK Bij koorts
   • 1146 BHK Bij hoge koorts 
   • 1147 BKP Bij koorts en/of pijn
   • 1387 BHST Bij hoest
   • 1540 BMSP Bij menstruatiepijnen

   Situatie

   Een NHG-Gebruiksvoorschrift kan meerdere zo-nodig codes hebben.

   Bijvoorbeeld

   Zo nodig + Bij pijn + Bij jeuk

   • Er zijn combinaties van codes.
   • Er zijn combinaties met overbodige code 1137.
    Zo nodig + Bij pijn in plaats van Bij pijn

   Vraag

   Hoe NHG Gebruiksvoorschrift met meerdere 'Zo nodig' mappen op ZIB Gebruiksinstructie?

   Probleemstelling

   De ZIB heeft slechts ruimte voor 1 zo nodig criterium.

   https://zibs.nl/wiki/GebruiksInstructie-v1.1.2(2018NL)

   NL-CM:9.12.22512       Zonodig 0..1
   NL-CM:9.12.19945         Criterium 0..1
   NL-CM:9.12.19946         MaximaleDosering 0..1

    

   Attachments

    Activity

     People

      duwel@nictiz.nl Jorn Duwel
      tjerk.drouen@cgm.com Tjerk Drouen
      Watchers:
      7 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

       Jigit Development

        Branches:
        Pull requests: