Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-334

Harmoniseren conceptlist en valueset bij reden van wijzigen /staken

Details

  • 9
  • Minor (Y)
  • MedicatieAfspraak
  • Hide

   De RedenWijzigen-StakenCodelijst die gebruikt wordt in de medicatieafspraak bevat naast de terminologie uit SNOMED de verkorte 'praktijktermen' (zie veld 'Omschrijving') die geschikt zijn voor de userinterface en overeenkomen met de termen uit NHG-Tabel 54-Reden stoppen of wijzigen voorschrift/G-Standaard.

   Show
   De RedenWijzigen-StakenCodelijst die gebruikt wordt in de medicatieafspraak bevat naast de terminologie uit SNOMED de verkorte 'praktijktermen' (zie veld 'Omschrijving') die geschikt zijn voor de userinterface en overeenkomen met de termen uit NHG-Tabel 54-Reden stoppen of wijzigen voorschrift/G-Standaard.

  Description

   In de conceptlist in 9.1.0 staat: "Ander voorschrijfbeleid" en in de valueset staat "Beleidswijziging"

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       Malou.paiman@nictiz.nl Malou Paiman
       wetering@nictiz.nl Arianne van de Wetering
       Watchers:
       5 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: