Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-534

WDS uitleg in FO aanscherpen

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: In publicatie
  • 2
  • Resolution: Resolved
  • MP9 2.0
  • Ontwerp
  • None
  • Hide

   In het functioneel ontwerp is de informatie over het gebruik van het wisselend doseerschema verplaatst naar 'voorschrijven'. Ook de use cases zijn opgenomen in het hoofdstuk dat bij voorschrijven hoort (4.1). 

   De bouwsteen is toegevoegd in de algemene informatie in hoofdstuk 1. 

   Show
   In het functioneel ontwerp is de informatie over het gebruik van het wisselend doseerschema verplaatst naar 'voorschrijven'. Ook de use cases zijn opgenomen in het hoofdstuk dat bij voorschrijven hoort (4.1).  De bouwsteen is toegevoegd in de algemene informatie in hoofdstuk 1. 
  • WisselendDoseerschema
  • B - 'Patch'
  • Nog in te plannen

  Description

   • uitleg wanneer 0 dosering en wanneer echte stop
   • uitleg welke wijzigingen in MA en welke in WDS
   • uitleg werkwijze geneesmiddel in MA en WDS
   • uitleg INR-range
   • Uitleg INR-waarde

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       silvacostamelo@nictiz.nl Hernany Silva Costa Melo
       titia.van.malestein Titia van Malestein (Inactive)
       Watchers:
       2 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: