Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-530

Waardelijst reden wijzigen of staken in WDS

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: In publicatie
  • 2
  • Resolution: Resolved
  • MP9 2.0
  • Dataset
  • Hide

   In de bouwsteen WDS is aan het data-element RedenWijzigenOfStaken een waardelijst toegevoegd die gebaseerd is op de RedenWijzigenOfStakenCodeLijst van de MA. Echter, een aantal codes zijn hierin wel verwijderd:

   • overgevoeligheid (allergie, intolerantie of bijwerking)
   • contra-indicatie
   • aanpassing toedieningswijze
   • indicatie vervallen
   • leveringstekort.
   Show
   In de bouwsteen WDS is aan het data-element RedenWijzigenOfStaken een waardelijst toegevoegd die gebaseerd is op de RedenWijzigenOfStakenCodeLijst van de MA. Echter, een aantal codes zijn hierin wel verwijderd: overgevoeligheid (allergie, intolerantie of bijwerking) contra-indicatie aanpassing toedieningswijze indicatie vervallen leveringstekort.
  • Nictiz Informatie analist, Nictiz HL7-specialist, Expertgroep, Autorisatiecommissie
  • WisselendDoseerschema
  • C - 'Mineur'
  • Nog in te plannen

  Description

   Waardelijst is op dit moment 1-op-1 een kopie van de waardelijst in de MA.

   Echter zijn niet al deze waardes van toepassing voor het WDS. Daarom is in overleg met de trombosedienst een specifiek voorstel opgesteld voor het WDS. 

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       titia.van.malestein Titia van Malestein
       titia.van.malestein Titia van Malestein
       Watchers:
       9 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: