Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-516

MTD volgens afspraak indicator: relatie leggen naar zib concept afwijkende toediening

Details

  • Change Request
  • Status: In publicatie
  • Medium
  • Resolution: Resolved
  • MP9 2.0
  • Dataset
  • None
  • MP9 2.0
  • Geen Wijziging
  • Medicatiegegevens (9)
  • Nictiz Informatie analist
  • MedicatieToediening uitgevoerd
  • Hide

   In de bouwsteen Medicatietoediening (MTD) is in het dataset concept VolgensAfspraakIndicator een relatie toegevoegd naar het zib concept AfwijkendeToediening. Hoewel de boolean logica is omgekeerd, gaat het semantisch het om hetzelfde gegeven (zie eventueel issue MP-393). Er is gekozen voor VolgensAfspraakIndicator vanwege consistentie met Medicatiegebruik (MGB).

   Show
   In de bouwsteen Medicatietoediening (MTD) is in het dataset concept VolgensAfspraakIndicator een relatie toegevoegd naar het zib concept AfwijkendeToediening. Hoewel de boolean logica is omgekeerd, gaat het semantisch het om hetzelfde gegeven (zie eventueel issue MP-393 ). Er is gekozen voor VolgensAfspraakIndicator vanwege consistentie met Medicatiegebruik (MGB).

  Description

   Met MP-393 is MTD/AfwijkendeToediening omgezet naar VolgensAfspraakIndicator vanwege consistentie met MGB.

   Bij volgens afspraak indicator zou het goed zijn om een relatie terug te leggen naar het originele zib item: afwijkende toediening, je kunt in AD bij een dataset concept ook een 'relatie toevoegen' naar een ander concept, in dit geval het zib concept. Dit zodat men kan achterhalen dat het hier om hetzelfde concept gaat (zij het dat de boolean logica omgedraaid is).

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       malestein@nictiz.nl Titia van Malestein (Inactive)
       wetering@nictiz.nl Arianne van de Wetering
       Watchers:
       4 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: