Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-508

Toevoegen AVMA (antwoord voorstel medicatie afspraak)

Details

  • Major (X)
  • Voorstelgegevens (9)
  • Nictiz Informatie analist, Nictiz HL7-specialist
  • Overig
  • Hide

   -Toevoegen transactie AVMA
   -aanpassen definitie in standaard: AVMAis een antwoord van de voorschrijver op de voorstel-medicatieafspraak. Hierin geeft de voorschrijver aan akkoord te gaan (waarna een aangepaste MA zal volgen) of niet (en de reden daarvoor).

   Show
   -Toevoegen transactie AVMA -aanpassen definitie in standaard: AVMAis een antwoord van de voorschrijver op de voorstel-medicatieafspraak. Hierin geeft de voorschrijver aan akkoord te gaan (waarna een aangepaste MA zal volgen) of niet (en de reden daarvoor).
  • Hide

   In de dataset is onder VoorstelGegevens het element AntwoordMedicatieafspraak toegevoegd. Daarnaast is de transactie Antwoord voorstel medicatieafspraak (AVMA sturen/ ontvangen) toegevoegd onder de voorstelgegevens. Met deze transactie kan de voorschrijver reageren op een voorstel medicatieafspraak.

   Show
   In de dataset is onder VoorstelGegevens het element AntwoordMedicatieafspraak toegevoegd. Daarnaast is de transactie Antwoord voorstel medicatieafspraak (AVMA sturen/ ontvangen) toegevoegd onder de voorstelgegevens. Met deze transactie kan de voorschrijver reageren op een voorstel medicatieafspraak.

  Description

   Tijdens bespreking voorstelgegevens in Kernteam periode Najaar 2021 kwam de behoefte naar boven om ook een Antwoord VMA te hebben. Met name wanneer de VMA niet geaccodeerd wordt door de voorschrijver. 

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       duwel@nictiz.nl Jorn Duwel
       kool@nictiz.nl Leanne Kool (Inactive)
       Watchers:
       7 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: