Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-445

CLONE - FHIR- Wijzigingen reden wijzigen/staken MA -> MGB

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Nieuw
  • Priority: 2
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: MP9 2.0
  • Component/s: Dataset, Templates
  • Release notes:
   Hide

   De waardelijst behorende bij RedenWijzigenOfStoppen in MGB is aangepast ten opzichte van de zib-2020: 

   1. Toevoeging 'Foutieve registratie',
   2. Toevoegen 'Leveringstekort van medicatie',
   3. Verwijderen 'Starten MBH',
   4. Verwijderen 'Mogelijke bijwerkingen' (valt onder conditie Overgevoeligheid).
   Show
   De waardelijst behorende bij RedenWijzigenOfStoppen in MGB is aangepast ten opzichte van de zib-2020:  Toevoeging 'Foutieve registratie', Toevoegen 'Leveringstekort van medicatie', Verwijderen 'Starten MBH', Verwijderen 'Mogelijke bijwerkingen' (valt onder conditie Overgevoeligheid).
  • Betreft versie:
   9.2
  • Groepen:
   Nictiz Informatie analist, Nictiz HL7-specialist
  • Gepland voor:
   2.0.0
  • Zwaartecategorie:
   C - 'Mineur'
  • Releaseplanning:
   Eerstvolgende release

   Description

   De wijzigingen in het lijstje van reden wijzigen/staken MA zijn nog niet doorgevoerd in MGB.
   Dit lijstje moet toch gelijk blijven (muv 1 extra reden bij MGB)?

   Zie MP-280 en MP-262

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       toonstra Ardon Toonstra
       Reporter:
       wetering Arianne van de Wetering
       Watchers:
       1 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.