Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-445

CLONE - FHIR- Wijzigingen reden wijzigen/staken MA -> MGB

Details

  • Change Request
  • Status: In publicatie
  • Medium
  • Resolution: Resolved
  • MP9 2.0
  • Dataset, Templates
  • None
  • 9.2
  • Minor (Y)
  • Nictiz Informatie analist, Nictiz HL7-specialist
  • Hide

   De waardelijst behorende bij RedenWijzigenOfStoppen in MGB is aangepast ten opzichte van de zib-2020: 

   1. Toevoeging 'Foutieve registratie',
   2. Toevoegen 'Leveringstekort van medicatie',
   3. Verwijderen 'Starten MBH',
   4. Verwijderen 'Mogelijke bijwerkingen' (valt onder conditie Overgevoeligheid).
   Show
   De waardelijst behorende bij RedenWijzigenOfStoppen in MGB is aangepast ten opzichte van de zib-2020:  Toevoeging 'Foutieve registratie', Toevoegen 'Leveringstekort van medicatie', Verwijderen 'Starten MBH', Verwijderen 'Mogelijke bijwerkingen' (valt onder conditie Overgevoeligheid).

  Description

   De wijzigingen in het lijstje van reden wijzigen/staken MA zijn nog niet doorgevoerd in MGB.
   Dit lijstje moet toch gelijk blijven (muv 1 extra reden bij MGB)?

   Zie MP-280 en MP-262

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       duwel@nictiz.nl Jorn Duwel
       wetering@nictiz.nl Arianne van de Wetering
       Watchers:
       3 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: