Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-443

CLONE - FHIR - MA - reden wijzigen of staken. MP 9 dataset en zib 2020

Details

  • Hide

   Dit issue is voor de uitwerking van MP-200 voor FHIR. De gekoppelde waardelijst RedenWijzigen-StakenCodelijst bevat de volgende wijziging (ten opzichte van de eerder gekoppelde waardelijst Reden wijzigen of staken:

   1. Toegevoegd: Foutieve registratie
   2. Toegevoegd: Leveringstekort van medicatie  (zie ook MP-262)
   3. Niet opgenomen: Starten medicamenteuze behandeling
   4. Niet opgenomen: (Mogelijke) bijwerking (dit valt onder de reden Overgevoeligheid)
   5. Niet opgenomen: Volgens afspraak (dit hoort bij de medicatiebouwsteen Medicatiegebruik)

   Data-element RedenWijzigenOfStaken, in de medicatiebouwsteen Medicatieafspraak.

   Show
   Dit issue is voor de uitwerking van  MP-200 voor FHIR. De gekoppelde waardelijst RedenWijzigen-StakenCodelijst bevat de volgende wijziging (ten opzichte van de eerder gekoppelde waardelijst Reden wijzigen of staken: Toegevoegd: Foutieve registratie Toegevoegd: Leveringstekort van medicatie  (zie ook  MP-262 ) Niet opgenomen: Starten medicamenteuze behandeling Niet opgenomen: (Mogelijke) bijwerking (dit valt onder de reden Overgevoeligheid) Niet opgenomen: Volgens afspraak (dit hoort bij de medicatiebouwsteen Medicatiegebruik) Data-element RedenWijzigenOfStaken, in de medicatiebouwsteen Medicatieafspraak.
  • 9.1.0 en zib 2020
  • Nictiz HL7-specialist
  • 2.0.0
  • B - 'Patch'
  • Eerstvolgende release

  Description

   De waardelijst van reden wijzigen of staken in MP 9 dataset is gewijzigd in MP 907 naar aanleiding van issue 355.

   Dit lijkt niet doorgevoerd in zib 2020?

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       duwel@nictiz.nl Jorn Duwel
       wetering Arianne van de Wetering
       Watchers:
       3 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: