Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-415

Wel/ niet meesturen adres patiënt (komt vanuit vraag: Aanpassing nodig voor opiumvoorschriften? )

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: In publicatie
  • 2
  • Resolution: Resolved
  • MP9 2.0
  • Scenario's
  • Na juridische toets lijkt standaard te voldoen voor opium voorschriften. Openstaand punt is nog of we het functioneel mogelijk willen maken om het adres van de patiënt mee te sturen (zou dichter tegen zib-transactie aan liggen).
  • Hide

   Patiëntadres is als optioneel onderdeel toegevoegd in alle transacties, behalve sturen en beschikbaarstellen medicatieoverzicht, omdat hij hier al bij stond met andere kardinaliteit en conformance. 

   Show
   Patiëntadres is als optioneel onderdeel toegevoegd in alle transacties, behalve sturen en beschikbaarstellen medicatieoverzicht, omdat hij hier al bij stond met andere kardinaliteit en conformance. 
  • Hide

   In verband met opiumvoorschriften is in alle relevante transacties de patient/adresgegevens optioneel toegevoegd. Technisch was het al mogelijk om een patiënt adres mee te geven.

   Show
   In verband met opiumvoorschriften is in alle relevante transacties de patient/adresgegevens optioneel toegevoegd. Technisch was het al mogelijk om een patiënt adres mee te geven.
  • Nictiz Informatie analist, Nictiz HL7-specialist, Expertgroep, Autorisatiecommissie
  • Afhandelen medicatievoorschrift (9), Medicatiegegevens (9), Medicatievoorschrift (9), Voorstelgegevens (9)
  • Overig
  • C - 'Mineur'
  • Latere release

  Description

   Wordt qua inhoudelijke elementen voldaan aan opiumvoorschrift eisen in huidige voorschrift transactie?

    

   https://wetten.overheid.nl/BWBR0014405/2013-01-08#Hoofdstuk2

   Attachments

    Activity

     People

      wetering Arianne van de Wetering
      geijndenboogert Marijke van Geijn - den Boogert (Inactive)
      Watchers:
      6 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

       Jigit Development

        Branches:
        Pull requests: