Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-381

MP 9: harmoniseren/ controleren SNOMED coderingen in waardelijsten en dataset

Details

  • Hide

   Er zijn een paar SNOMED-koppelingen gewijzigd in de RedenWijzigen-StakenCodelijst in de medicatieafspraak en in de RedenWijzigen-StoppenGebruikCodelijst in medicatiegebruik, om te voldoen aan de richtlijn voor SNOMED-terminologiekoppelingen.

   Gewijzigd zijn:
   -wens patiënt
   184003006 Patient requested treatment (situation) - verzoek van zorgafnemer om behandeling
   gewijzigd naar: 159711000146106 Patient requested modification of treatment (situation) - verzoek van zorgafnemer om behandeling te wijzigen
   -foutieve registratie
   62691000146103 Incorrect registration (procedure) - foutieve registratie
   gewijzigd naar: 159691000146109 Incorrect registration (finding) - foutieve registratie
   -leveringstekort
   705046008 Deficit of medication supply (finding)
   gewijzigd naar: 182856006 Drug not available - out of stock (finding) - geneesmiddel niet voorradig
   -volgens afspraak
   112211000146102 Patient accepted treatment (situation) - behandeling volgens afspraak met patiënt
   gewijzigd naar: 112221000146107 Patient takes medication as prescribed (finding) - medicatiegebruik van patiënt volgens afspraak

   Show
   Er zijn een paar SNOMED-koppelingen gewijzigd in de RedenWijzigen-StakenCodelijst in de medicatieafspraak en in de RedenWijzigen-StoppenGebruikCodelijst in medicatiegebruik, om te voldoen aan de richtlijn voor SNOMED-terminologiekoppelingen. Gewijzigd zijn: -wens patiënt 184003006 Patient requested treatment (situation) - verzoek van zorgafnemer om behandeling gewijzigd naar: 159711000146106 Patient requested modification of treatment (situation) - verzoek van zorgafnemer om behandeling te wijzigen -foutieve registratie 62691000146103 Incorrect registration (procedure) - foutieve registratie gewijzigd naar: 159691000146109 Incorrect registration (finding) - foutieve registratie -leveringstekort 705046008 Deficit of medication supply (finding) gewijzigd naar: 182856006 Drug not available - out of stock (finding) - geneesmiddel niet voorradig -volgens afspraak 112211000146102 Patient accepted treatment (situation) - behandeling volgens afspraak met patiënt gewijzigd naar: 112221000146107 Patient takes medication as prescribed (finding) - medicatiegebruik van patiënt volgens afspraak
  • Nictiz Informatie analist, Nictiz Terminologie, Nictiz HL7-specialist, Expertgroep, Autorisatiecommissie
  • MedicatieAfspraak, MedicatieGebruik
  • C - 'Mineur'
  • Latere release

  Description

   Op termijn consistentie aanbrengen in SNOMED-hiërarchieën cf. Leidraad Terminologie?

   Bijv voor de waardelijst reden wijzigen staken onder de MA evt op te splitsen, of codes te vervangen door SNOMED-code uit andere hiërarchie bv. 305335007 Admission to establishment (procedure) te vervangen door situatie (of bevinding) wat logischer zou zijn gezien verwante codes 405613005 Planned procedure (situation), 112751000146109 Medication management changed (situation), 184003006 Patient requested treatment (situation), 112261000146100 Treatment previous prescriber continued (situation).

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       paiman@nictiz.nl Malou Paiman
       paiman@nictiz.nl Malou Paiman
       Watchers:
       6 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: