Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-271

Vaststellen werkwijze onzekere gebruiksperiode (startcriterium)

Details

  • Hide

   In bouwsteen Medicatieafspraak, onder element Gebruiksperiode, element Criterium toegevoegd, vaak het 'onzekerheidsvlaggetje' genoemd.

   In dit element kan worden aangegeven van welk criterium de start- en/of stopdatum afhankelijk is. 

   Show
   In bouwsteen Medicatieafspraak, onder element Gebruiksperiode, element Criterium toegevoegd, vaak het 'onzekerheidsvlaggetje' genoemd. In dit element kan worden aangegeven van welk criterium de start- en/of stopdatum afhankelijk is. 
  • 9
  • Nictiz Informatie analist, Nictiz HL7-specialist, Kernteam
  • 9.1
  • Medicatiegegevens (9), Medicatieoverzicht (9), Medicatievoorschrift (9)
  • MedicatieAfspraak
  • C - 'Mineur'
  • Latere release

  Description

   Kerngroep vraagt om mogelijkheid tot aangeven van onzekerheid op MA gebruiksperiode. Deze kan afhankelijk zijn van opname moment die nog definitief gepland moet worden.

   In 2018 (24 april) is dit besproken tijdens een leveranciersoverleg. Hierin was ook de wens uitgesproken om te onderzoeken of dit op objectniveau aangegeven kan worden. 

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       duwel@nictiz.nl Jorn Duwel
       geijndenboogert Marijke van Geijn - den Boogert (Inactive)
       Watchers:
       7 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: