Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-270

MP 9: Interval tijdseenheid waardes inperking

  Details

  • Release notes:
   Hide

   In het attribuut Eigenschappen zijn de mogelijke eenheden beperkt tot 'minuut' en 'uur'. Perioden met grotere eenheden dienen vastgelegd te worden via het data-element Frequentie.

   Data-element Interval, onder Gebruiksinstructie/Doseerinstructie/Toedieningsschema, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak, Toedieningsafspraak en Medicatiegebruik.

   Show
   In het attribuut Eigenschappen zijn de mogelijke eenheden beperkt tot 'minuut' en 'uur'. Perioden met grotere eenheden dienen vastgelegd te worden via het data-element Frequentie. Data-element Interval, onder Gebruiksinstructie/Doseerinstructie/Toedieningsschema, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak, Toedieningsafspraak en Medicatiegebruik.
  • Betreft versie:
   9
  • Groepen:
   Nictiz Informatie analist, Nictiz HL7-specialist, Nictiz Product Manager, Expertgroep, Autorisatiecommissie
  • Dataset:
   9.0, 9.1
  • Bouwsteen:
   MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik
  • Gepland voor:
   Hide
   AC 8-4
   2.0.0
   Show
   AC 8-4 2.0.0
  • Zwaartecategorie:
   C - 'Mineur'
  • Releaseplanning:
   Eerstvolgende release

   Description

   Het interval geeft de tijd tussen doseermomenten weer. Hierbij komt de verdeling over de dag nauwer en het interval tussen de tijdstippen is belangrijk (bv. antibiotica).

   "elke 4 uur, elke 30 minuten, elke 8 uur"

   Momenteel bevat interval de eenheden: minuut, uur, dag, week, maand, jaar.

   Maand en jaar lijken sowieso vreemd omdat deze niet 'vast zijn': 28, 29, 30 of 31 dagen in een maand, ook jaar wisselt.

   Ook dag en week lijken erg 'groot' voor het aangeven van interval. Als het gaat om aangeven van frequentie, dan is daar element 'frequentie' voor.

   De enige relevante interval eenheid is waarschijnlijk minuut en uur (eventueel wel >dag, zoals interval 36 uur). 

   Voorstel: alleen minuut en uur van toepassing op interval en de andere eenheden niet toestaan. Dit voorkomt verkeerd inbouwen/verwerking in de software (verwarring met frequentie).

   Voorleggen aan expertgroep

    

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       titia.van.malestein Titia van Malestein
       Reporter:
       geijndenboogert Marijke van Geijn - den Boogert
       Watchers:
       5 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.