Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-211

Tekst verbeteren element Aanvullende instructie

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: In publicatie
  • Priority: 2
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: MP9 2.0 bèta
  • Component/s: Dataset
  • Voorgestelde oplossing:
   Aanpassen tekst in zodat voor een ieder duidelijk is waar het over gaat
  • Release notes:
   Hide

   In het omschrijvingsveld zijn de volgende wijzigen aangebracht:

   1. Er wordt verwezen naar de medicatieafspraak en toedieningsafspraak, in plaats van naar het toedieningsverzoek.
   2. Er is een verduidelijking toegevoegd dat het data-element betrekking heeft op de gehele gebruiksinstructie en niet op een individuele dosering.
   3. Er is een verduidelijking toegevoegd dat de code OTH gebruikt dient te worden bij verwijzing naar een extern doseerschema zoals 'volgens schema trombosedienst'.

   Data-element AanvullendeInstructie, onder Gebruiksinstructie, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak, Toedieningsafspraak en Medicatiegebruik.

   Show
   In het omschrijvingsveld zijn de volgende wijzigen aangebracht: Er wordt verwezen naar de medicatieafspraak en toedieningsafspraak, in plaats van naar het toedieningsverzoek. Er is een verduidelijking toegevoegd dat het data-element betrekking heeft op de gehele gebruiksinstructie en niet op een individuele dosering. Er is een verduidelijking toegevoegd dat de code OTH gebruikt dient te worden bij verwijzing naar een extern doseerschema zoals 'volgens schema trombosedienst'. Data-element AanvullendeInstructie, onder Gebruiksinstructie, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak, Toedieningsafspraak en Medicatiegebruik.
  • Betreft versie:
   9
  • Groepen:
   Nictiz Informatie analist
  • Dataset:
   9.0, 9.1
  • Transacties:
   (leeg)
  • Bouwsteen:
   MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik
  • Moeilijkheidsgraad wijziging:
   Zeer gemakkelijk
  • Impact werkproces:
   Klein
  • Impact migratie:
   Geen
  • Gepland voor:
   2.0.0
  • Zwaartecategorie:
   A - 'geen wijziging'
  • Releaseplanning:
   Eerstvolgende release

   Description

   De tekst bij Aanvullende instructie is vreemd. Aanpassen/verbeteren.
   http://decor.nictiz.nl/pub/medicatieproces/mp-html-20181220T121121/ds-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.1.3-2016-06-01T000000.html#_2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.2.3.23243_20161208092136
    
   Ook verduidelijken dat OTH gebruikt dient te worden bij verwijzing naar extern doseerschema zoals "volgens schema trombosedienst".

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       titia.van.malestein Titia van Malestein
       Reporter:
       geijndenboogert Marijke van Geijn - den Boogert
       Watchers:
       1 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.