Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-202

"voorlopige" g-standaard thesauri

  Details

  • Voorgestelde oplossing:
   Verwijderen van het woord voorlopig uit de omschrijving in de dataset ( (MA: Aanvullende informatie en VV: Aanvullende wensen, TA: Aanvullende informatie en MVE: aanvullende informatie), waardelijsten en templates
  • Abstract:
   Hide

   Zie beschrijving en voorgestelde oplossing

   Show
   Zie beschrijving en voorgestelde oplossing
  • Release notes:
   Hide

   In de gekoppelde waardelijsten (Aanvullende informatie voor MA, Aanvullende informatie toedieningsafspraak, Aanvullende informatie voor VS, Aanvullende wensen voor VV) is bij een aantal codes de toevoeging 'voorlopig' verwijderd, gezien deze codes inmiddels definitief in de G-standaard opgenomen zijn.

   Data-element AanvullendeInformatie, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak, Toedieningsafspraak, Medicatieverstrekking; data-element AanvullendeWensen in de medicatiebouwsteen Verstrekkingsverzoek.

   Show
   In de gekoppelde waardelijsten (Aanvullende informatie voor MA, Aanvullende informatie toedieningsafspraak, Aanvullende informatie voor VS, Aanvullende wensen voor VV) is bij een aantal codes de toevoeging 'voorlopig' verwijderd, gezien deze codes inmiddels definitief in de G-standaard opgenomen zijn. Data-element AanvullendeInformatie, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak, Toedieningsafspraak, Medicatieverstrekking; data-element AanvullendeWensen in de medicatiebouwsteen Verstrekkingsverzoek.
  • Betreft versie:
   9
  • Groepen:
   Nictiz Informatie analist, Nictiz HL7-specialist
  • Dataset:
   9.0, 9.1
  • Transacties:
   Afhandelen medicatievoorschrift (9), Medicatiegegevens (9), Medicatieoverzicht (9), Medicatievoorschrift (9)
  • Bouwsteen:
   MedicatieAfspraak, VerstrekkingsVerzoek, ToedieningsAfspraak, MedicatieVerstrekking
  • Moeilijkheidsgraad wijziging:
   Zeer gemakkelijk
  • Impact werkproces:
   Klein
  • Impact migratie:
   Klein
  • Gepland voor:
   2.0.0
  • Zwaartecategorie:
   A - 'geen wijziging'
  • Releaseplanning:
   Eerstvolgende release

   Description

   De "voorlopige"G-standaard thesauri (MA: Aanvullende informatie, TA: aanvullende informatie, MVE: aanvullende informatie, VV: Aanvullende wensen) zijn al geruime tijd definitief opgenomen in de G-standaard.

   Het woord "voorlopige" uit de omschrijving weghalen.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       titia.van.malestein Titia van Malestein
       Reporter:
       geijndenboogert Marijke van Geijn - den Boogert
       Watchers:
       4 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.