Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-151

Concept Toedieningsafspraak functioneel verwijderen

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: In release
  • Priority: 2
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: Ontwerp
  • Release notes:
   Hide

   Functioneel ontwerp: het maken en annuleren van een concept-TA verwijderd.

   Show
   Functioneel ontwerp: het maken en annuleren van een concept-TA verwijderd.
  • Betreft versie:
   9.1.0

   Description

   De concept-toedieningsafspraak is functioneel beschreven bij het proces rondom de terhandstelling. 

   Deze wordt door zowel de expertgroep als leveranciers als overbodig gezien.

   Beide geven er de voorkeur aan om geen concept-toedieningsafspraak te maken (en annuleren), enkel de daadwerkelijke toedieningsafspraak te maken.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       geijndenboogert Marijke van Geijn - den Boogert
       Reporter:
       geijndenboogert Marijke van Geijn - den Boogert
       Watchers:
       0 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.