Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-954

Images examples do not validate

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2019.01 - April 2020
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Beelden
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Nihil. Het wijzigingsverzoek ontfermt zich over fout in voorbeelden. Deze fouten in de voorbeelden lijken niet een reden te kunnen zijn voor foutieve implementatie, daarom is de impact vrijwhel nihil.
  • FHIR Category:
   Examples
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   De validator output geeft 3 verschillende errors:

   1. "Could not match discriminator"
   --> Fout in het profiel. Slicing is niet correct omdat er geen discriminator is voor de validator. Voorstel is om de slicing weg te halen en de mapping op .identifier niveau te plaatsen. Deze wijziging wordt in MM-1032 gedocumenteerd.
   2. "Reference is remote..."
   --> Verwijderen individuele resources. De Bundle example klopt wel.
   3. "Extension is not allowed at this place"
   --> De exensie staat op een verkeerde plek in de voorbeeld.

   Punt 2 en 3 zijn verwerkt in branch MM-954.
   Show
   De validator output geeft 3 verschillende errors: 1. "Could not match discriminator" --> Fout in het profiel. Slicing is niet correct omdat er geen discriminator is voor de validator. Voorstel is om de slicing weg te halen en de mapping op .identifier niveau te plaatsen. Deze wijziging wordt in MM-1032 gedocumenteerd. 2. "Reference is remote..." --> Verwijderen individuele resources. De Bundle example klopt wel. 3. "Extension is not allowed at this place" --> De exensie staat op een verkeerde plek in de voorbeeld. Punt 2 en 3 zijn verwerkt in branch MM-954 .
  • Release notes:
   • Removed several stand-alone examples for the Images standard which were already present in an example Bundle, as they only have meaning within a Bundle context.
   • Removed an illegal extension from one of the Images examples.

   Description

   IG Publisher:
   images-List-images-01.xml

   Path Severity Message
   List/images-list-images-01: List.extension[0].value.ofType(Reference) error Reference is remote which isn't supported by the specified aggregation mode(s) for the reference
   List/images-list-images-01: List.subject error Reference is remote which isn't supported by the specified aggregation mode(s) for the reference
   List/images-list-images-01: List.note[0].text warning value should not start or finish with whitespace
   List/images-list-images-01: List.entry[0].item error Reference is remote which isn't supported by the specified aggregation mode(s) for the reference
   List/images-list-images-01: List.entry[1].item error Reference is remote which isn't supported by the specified aggregation mode(s) for the reference

   images-Media-01.xml

   Path Severity Message
   Media/images-media-01: Media.identifier[0] error Could not match discriminator ([system]) for slice Media.identifier:masterIdentifier in profile http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/images-Media - the discriminator [system] does not have fixed value, binding or existence assertions
   Media/images-media-01: Media information Profile http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/images-Media, Element 'Media.identifier[masterIdentifier]'': Unable to check minimum required (1) due to lack of slicing validation
   Media/images-media-01: Media error The extension http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/images-recipient is not allowed to be used at this point (allowed = e:List; this element is [[Media])
   Media/images-media-01: Media.subject error Reference is remote which isn't supported by the specified aggregation mode(s) for the reference

   images-Media-02.xml

   Path Severity Message
   Media/images-media-02: Media.identifier[0] error Could not match discriminator ([system]) for slice Media.identifier:masterIdentifier in profile http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/images-Media - the discriminator [system] does not have fixed value, binding or existence assertions
   *Media/images-media-02: Media information Profile http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/images-Media, Element 'Media.identifier[masterIdentifier]'': Unable to check minimum required (1) due to lack of slicing validation
   Media/images-media-02: Media.subject error Reference is remote which isn't supported by the specified aggregation mode(s) for the reference

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       toonstra Ardon Toonstra
       Reporter:
       henket Alexander Henket
       Watchers:
       0 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.