Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-89

Consistentie referenties naar (zib) profielen of base resources voor niet-zib concepten

  Details

  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Geen
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   Zie nieuwe paragraaf: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/FHIR_Profiling_Guidelines#Constraining_references

   Diverse profielen aangepast zodat de mappings helderder zijn,

   - zib-FeedingTubeSystem (DeviceUseStatement.device)
   - zib-LaboratoryTest-Observation (Observation.related.target)
   - zib-LaboratoryTest-Specimen-Isolate (Specimen.parent)
   - zib-LaboratoryTest-Specimen (Specimen.parent)
   - zib-MedicalDevice (DeviceUseStatement.device)
   - Bundle-MedicationOverview (Bundle.entry.resource.subject, Bundle.entry.resource.entry.item)
   - MedicationOverview (List.entry.item)

   of een ver-Nederlandst profiel waarvoor geen zib-dekking is terugzetten naar de basis-resource:

   - gp-EncounterReport (Composition.author)
   - zib-AdvanceDirective en zib-TreatmentDirective (Consent.actor.reference, Consent.except.actor.reference)
   - zib-MedicalDeviceRequest (DeviceRequest.subject, DeviceRequest.requester.agent, DeviceRequest.performer)
   - zib-ProcedureRequest (ProcedureRequest.subject)
   Show
   Zie nieuwe paragraaf: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/FHIR_Profiling_Guidelines#Constraining_references Diverse profielen aangepast zodat de mappings helderder zijn, - zib-FeedingTubeSystem (DeviceUseStatement.device) - zib-LaboratoryTest-Observation (Observation.related.target) - zib-LaboratoryTest-Specimen-Isolate (Specimen.parent) - zib-LaboratoryTest-Specimen (Specimen.parent) - zib-MedicalDevice (DeviceUseStatement.device) - Bundle-MedicationOverview (Bundle.entry.resource.subject, Bundle.entry.resource.entry.item) - MedicationOverview (List.entry.item) of een ver-Nederlandst profiel waarvoor geen zib-dekking is terugzetten naar de basis-resource: - gp-EncounterReport (Composition.author) - zib-AdvanceDirective en zib-TreatmentDirective (Consent.actor.reference, Consent.except.actor.reference) - zib-MedicalDeviceRequest (DeviceRequest.subject, DeviceRequest.requester.agent, DeviceRequest.performer) - zib-ProcedureRequest (ProcedureRequest.subject)

   Description

   De FHIR profielen hebben vaak meer verwijzingen naar andere resource typen dan dat de Zib verwijzigen heeft waarop het FHIR profiel gebaseerd is. 

   In veel gevallen is er een (Zib) profiel beschikbaar voor de reference die mogelijk is. Momenteel zijn we niet consistent in het wel of niet constrainen van het profiel met een reference naar een Zib profiel. Dat wil zeggen soms wordt er verwezen naar een base resource en soms naar een Zib profiel, in de gevallen waar een Zib niets zegt over dat reference element.

    

   Voorstel is om een keuze te maken en te beschrijven op de FHIR profiling guidelines om zo tot meer consistentie te komen binnen het netwerk van de profielen.

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      henket Alexander Henket
      Reporter:
      toonstra Ardon Toonstra
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.