Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-870

PDFA: IHE MHD STU3 profielen verdwenen

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2019.01 - Februari 2020
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   PDF/A
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Geen impact aangezien de profielen zoals ze waren, inclusief dezelfde canonical URL, worden gekopieerd en toegevoegd aan ons project om wederom gepubliceerd te worden op Simplifier.
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   Toevoegen IHE MHD profielen voor DocumentReference en DocumentManifest aan eigen Nictiz project, met behoud van dezelfde IHE canonical url.
   Bij overstap naar R4 of R5 onderzoeken of IHE MHD is verbeterd en beter aansluit. Indien dit het geval is kan de overstap gedaan worden.
   Show
   Toevoegen IHE MHD profielen voor DocumentReference en DocumentManifest aan eigen Nictiz project, met behoud van dezelfde IHE canonical url. Bij overstap naar R4 of R5 onderzoeken of IHE MHD is verbeterd en beter aansluit. Indien dit het geval is kan de overstap gedaan worden.
  • Release notes:
   Hide

   The IHE MHD STU3 profiles on which the PDF/A standard is based, were deleted by IHE. Nictiz has copied the two missing profiles to this project.

   Show
   The IHE MHD STU3 profiles on which the PDF/A standard is based, were deleted by IHE. Nictiz has copied the two missing profiles to this project.

   Description

   De IHE MHD STU3 FHIR profielen zijn van Simplifier afgehaald. Daarnaast zijn ze ook niet meer te vinden in het IHE MHD GitHub repository. 

   Mailwisseling met IHE heeft niet geleid tot het terugzetten van de FHIR profielen door IHE. Daarom zijn we genoodzaakt om uit de git geschiedenis de ontbrekende FHIR profielen te halen en deze in ons eigen project te publiceren.

   Wanneer MedMij overgaat op R4 of R5 kan onderzocht worden of IHE MHD beter aansluit en zo ja de overstap maken daar de profielen van IHE MHD.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       goris@nictiz.nl Vincent Goris
       Reporter:
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       0 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.