Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-833

Plaatsen known-issue op TO Zelfmetingen m.b.t. Bloedglucose

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2019.01 - Januari 2020
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Zelfmetingen
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Technisch
  • Impact:
   Laag tot geen, betreft uitleg/toelichting van een known-issue.
  • Voorgestelde oplossing:
   Plaatsen known-issue op TO Zelfmetingen met uitleg betreft de foutieve codering voor Bloedglucose tevens aanpassen kwalificatiemateriaal zodat de foutieve code niet meer voorkomt.
  • Release notes:
   Hide

   Added known issue to SelfMeasurements FHIR IG regarding incorrect use of BloodGlucose LOINC code.

   Show
   Added known issue to SelfMeasurements FHIR IG regarding incorrect use of BloodGlucose LOINC code.

   Description

   Punt 3 en 4 van MM-476 betreffen een backwards-incompatible change van minor of major aard. Deze verbetering gaat pas mee met een grote release. 

   Tot die tijd is het voorstel om een notebox met de strekking van 'known issue' te plaatsen om te voorkomen dat de foutieve Bloedglucose-code wordt ingebouwd.

   Ter aanvulling dient het kwalificatiemateriaal zodanig aangepast te worden dat de foutieve code wordt weggehaald en vervangen door een reeds gebruikte code uit de standaard.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       galen@nictiz.nl Niek van Galen
       Reporter:
       galen@nictiz.nl Niek van Galen
       Watchers:
       0 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.