Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-81

Gebruik van AddressType in AddresInformation ZIB.

Details

  • Change Request
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Fixed
  • 2018.06 - MedMij release
  • None
  • Nee
  • Alle
  • FHIR
  • Profiles
  • Toevoegen verduidelijkende tekst in het nl-core-address profiel bij gebruik Address.type = both.

  Description

   Ik had een aantal dagen terug een issue gemaakt waarin ik vroeg hoe ik address.use en address.type van de simplifier zou moeten mappen naar de AddressType van de HCIM van Address.

   In de simplifier staat dat er een address.use.extension zou moeten zijn, maar in de specificatie van FHIR is er geen extension op de use object. Dit extension object komt ook niet terug in het bestand dat ik heb om te parsen. 

   Verder weet ik ook niet hoe ik om moet gaan met address.type in simplifier met een waarde van "both" (address.type is zowel postal als physical in dit geval).

   Het volgende staat op de simplifier:

           - HCIM Postal Address maps to Address.type 'postal';

   • HCIM Visit Address maps to Address.use 'temp' +
    Address.type 'physical' + Address.use.extension 'PHYS';

   Is in het geval van address.type = "both" de AddressType in de HCIM gelijk aan "Postal Address" tenzij de waarden van address.use en addres.use.extension voldoen aan de eisen van een "Visit Address"?

    

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       ardon@fire.ly Ardon Toonstra
       yuri.bonanno@curavista.nl Yuri Bonanno (Inactive)
       Watchers:
       0 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: