Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-77

Ambiguïteit bij HouseNumberAddition/HouseNumberLetter.

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Fixed
  • Fix Version/s: 2018.06 - MedMij release
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   Verduidelijken gebruik van het Address.line.extension:buildingNumbersuffix element in het nl-core-address profiel. Voorstel is om de beschrijving/definitie van het element meer in lijn te laten zijn met de CDA specificaties.

   Description

   De mapping van buildingNumbersuffix in ( https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017/nl-core-address ) is niet 1-op-1 met de ZIB AdressInformatie ( https://zibs.nl/wiki/AddressInformation-v1.0(2017EN) ). Op simplifier is te zien dat buildingNumbersuffix mapt naar hcim-addressinformation-v1.0-2017EN:NL-CM:20.5.10 en hcim-addressinformation-v1.0-2017EN:NL-CM:20.5.11. Ik heb het idee dat de data in buildingNumbersuffix niet kan specificeren naar welke van de twee velden (HouseNumberAddition en HouseNumberLetter) de inhoud van buildingNumbersuffix gemapt zou moeten worden.

   Mis ik iets of is er sprake van een foutje?

   Met vriendelijke groet,

   Yuri

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      toonstra Ardon Toonstra
      Reporter:
      yuri.bonanno@curavista.nl Yuri Bonanno
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.