Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-52

AllergyIntolerantie filter op medicatieproces conditie geldigheidstermijn niet nodig

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Fixed
  • Fix Version/s: 2018.06 - MedMij release
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Allergieintolerantie
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Functioneel

   Description

   Het is niet duidelijk waar de filter 'conditie geldigheidstermijn' binnen het opvragen Allergie en intoleranties gegevens precies betrekking op heeft. Dit filter komt van de informatiestandaard Medicatieproces (MP) v6.12.x waar deze MedMij toevoeging betrekking op heeft. In deze informatiestandaard gaat het echter om contra-indicaties wat breder is dan allergie en intolerantie gegevens. Binnen MedMij en de VIPP regelingen is gekozen voor enkel allergie en intoleranties.

   Daarnaast is maar de vraag hoe veel functionaliteit dit filter geeft aan het PGO. Logischer is het dat een PGO altijd alle AllergieIntolerantie gegevens raadpleegd. 

   Daarom het wijzigings verzoek om in het functionele ontwerp het raadplegen en beschikbaarstellen op basis van de ZIB AllergieIntolerantie in plaats van MP v6.12.x te laten plaats vinden. Dit dient dan ook doorvertaald te worden naar het technisch ontwerp waar de filter op geldigheidstermijn verwijderd wordt.

    

    

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      toonstra Ardon Toonstra
      Reporter:
      toonstra Ardon Toonstra
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.