Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-476

Change LOINC code for fasting BloodGlucose

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • None
  • Nee
  • Zelfmetingen
  • Technisch
  • Er wordt een nu gebruikte code uitgefaseerd, wat leidt tot een breaking-change.
  • Hide
   Uitfaseren van LOINC-code 41604-0 voor fasting bloodglucose omdat deze afwijkt wat betreft eenheid t.o.v. de andere codes voor bloedglucose. Deze code kan worden vervangen door 14770-2.

   De volgende stappen dienen te worden ondernomen:
   1. In ART-DECOR-waardelijst 'GlucoseMeetmomentenLOINCCodelijst' LOINC-code 41604-0 wijzigen naar 14770-2, inclusief juiste omschrijving. Deze waardelijst exporteren naar een FHIR-ValueSet
   2. Op het TO van Zelfmetingen de LOINC-code ook wijzigen van 41604-0 naar 14770-2
   3. Nalopen van het kwalificatiemateriaal van Zelfmetingen
   Show
   Uitfaseren van LOINC-code 41604-0 voor fasting bloodglucose omdat deze afwijkt wat betreft eenheid t.o.v. de andere codes voor bloedglucose. Deze code kan worden vervangen door 14770-2. De volgende stappen dienen te worden ondernomen: 1. In ART-DECOR-waardelijst 'GlucoseMeetmomentenLOINCCodelijst' LOINC-code 41604-0 wijzigen naar 14770-2, inclusief juiste omschrijving. Deze waardelijst exporteren naar een FHIR-ValueSet 2. Op het TO van Zelfmetingen de LOINC-code ook wijzigen van 41604-0 naar 14770-2 3. Nalopen van het kwalificatiemateriaal van Zelfmetingen
  • Hide

   The unit of the LOINC code used for fasting blood glucose differed from the unit used in the other blood glucose LOINC codes. To rectify this, code 41604-0 was changed to 14770-2 in the valueset 'GlucoseMeetmomentenLOINCCodelijst' and on the SelfMeasurements FHIR IG. This has also been changed in the qualification material.

   Show
   The unit of the LOINC code used for fasting blood glucose differed from the unit used in the other blood glucose LOINC codes. To rectify this, code 41604-0 was changed to 14770-2 in the valueset 'GlucoseMeetmomentenLOINCCodelijst' and on the SelfMeasurements FHIR IG. This has also been changed in the qualification material.

  Description

   In dit wijzigingsvoorstel willen we de volgende aanpassing realiseren:

   • Doorvoeren van de wijziging (known-issue) die reeds is aangekondigd in MM-833, die ziet op het gebruik van een onjuiste LOINC code voor BloedGlucose.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       galen@nictiz.nl Niek van Galen
       ruijters@nictiz.nl Tim Ruijters (Inactive)
       Watchers:
       5 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: