Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-476

Change LOINC code for fasting BloodGlucose

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Consultatie
  • Priority: 3
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: Zomerrelease 2020
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Zelfmetingen
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Technisch
  • Impact:
   Er wordt een nu gebruikte code uitgefaseerd, wat leidt tot een breaking-change.
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   Uitfaseren van LOINC-code 41604-0 voor fasting bloodglucose omdat deze afwijkt wat betreft eenheid t.o.v. de andere codes voor bloedglucose. Deze code kan worden vervangen door 14770-2.

   De volgende stappen dienen te worden ondernomen:
   1. In ART-DECOR-waardelijst 'GlucoseMeetmomentenLOINCCodelijst' LOINC-code 41604-0 wijzigen naar 14770-2, inclusief juiste omschrijving. Deze waardelijst exporteren naar een FHIR-ValueSet
   2. Op het TO van Zelfmetingen de LOINC-code ook wijzigen van 41604-0 naar 14770-2
   3. Nalopen van het kwalificatiemateriaal van Zelfmetingen
   Show
   Uitfaseren van LOINC-code 41604-0 voor fasting bloodglucose omdat deze afwijkt wat betreft eenheid t.o.v. de andere codes voor bloedglucose. Deze code kan worden vervangen door 14770-2. De volgende stappen dienen te worden ondernomen: 1. In ART-DECOR-waardelijst 'GlucoseMeetmomentenLOINCCodelijst' LOINC-code 41604-0 wijzigen naar 14770-2, inclusief juiste omschrijving. Deze waardelijst exporteren naar een FHIR-ValueSet 2. Op het TO van Zelfmetingen de LOINC-code ook wijzigen van 41604-0 naar 14770-2 3. Nalopen van het kwalificatiemateriaal van Zelfmetingen

   Description

   In dit wijzigingsvoorstel willen we de volgende aanpassing realiseren:

   • Doorvoeren van de wijziging (known-issue) die reeds is aangekondigd in MM-833, die ziet op het gebruik van een onjuiste LOINC code voor BloedGlucose.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       galen@nictiz.nl Niek van Galen
       Reporter:
       ruijters@nictiz.nl Tim Ruijters (Inactive)
       Watchers:
       3 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.