Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-422

Aanpassen conceptnaam ResultaatVlaggen naar InterpretatieVlaggen in FHIR profiel voor LaboratoryResults

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2019.01 - September 2019
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   BgZ, Laboratoriumresultaten, Zelfmetingen, Huisartsgegevens, Basisgegevens GGZ
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Hide
   The alias of a field name in a profile might be used by some implementers to render the UI, so a change may result in a label change in the UI. This is a low impact, especially because the name now confirms to the zib.
   The change in the canonical of a ConceptMap means in practice that there will be a new ConceptMap. ConceptMaps are linked to Nictiz profiles only via a comment, so the impact should be minimal.
   Show
   The alias of a field name in a profile might be used by some implementers to render the UI, so a change may result in a label change in the UI. This is a low impact, especially because the name now confirms to the zib. The change in the canonical of a ConceptMap means in practice that there will be a new ConceptMap. ConceptMaps are linked to Nictiz profiles only via a comment, so the impact should be minimal.
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   Aanpassen alias values van ResultaatVlaggen naar InterpretatieVlaggen binnen profiel HCIM LaboratoryTestResult Observation.

   Tevens canonical URL van ConceptMap InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation aanpassen naar http://nictiz.nl/fhir/ConceptMap/InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation
   Show
   Aanpassen alias values van ResultaatVlaggen naar InterpretatieVlaggen binnen profiel HCIM LaboratoryTestResult Observation. Tevens canonical URL van ConceptMap InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation aanpassen naar http://nictiz.nl/fhir/ConceptMap/InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation
  • Release notes:
   Hide

   Previously:

   Fix:

   • Changed Observation.interpretation alias to 'InterpretatieVlaggen'.
   • Changed ConceptMap InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation canonical to 'http://nictiz.nl/fhir/ConceptMap/InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation'
   Show
   Previously: Element Observation.interpretation in zib-LaboratoryTestResult-Observation profile used the alias 'ResultaatVlaggen' ConceptMap InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation used the canconical ' http://nictiz.nl/fhir/ConceptMap/ResultaatVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation'. Fix: Changed Observation.interpretation alias to 'InterpretatieVlaggen'. Changed ConceptMap InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation canonical to 'http://nictiz.nl/fhir/ConceptMap/InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation'

   Description

   Vanuit kwalificatie komt naar voren dat leveranciers de StructureDefinitions gebruiken om de HCIM concept labels in de schermen weer te geven. Ze maken hiervoor gebruik van de element.alias velden die wij vullen met de Nederlandse HCIM conceptlabels. 

   Voor LaboratoriumUitslag InterpretatieVlaggen (NL-CM:13.1.14) staat in het FHIR profiel nog de benaming van de HCIM uit 2015, namelijk ResultaatVlaggen. Dit graag aanpassen zodat het weer goed komt te staan in de schermen.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
       Reporter:
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       0 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.