Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-422

Aanpassen conceptnaam ResultaatVlaggen naar InterpretatieVlaggen in FHIR profiel voor LaboratoryResults

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2019.01 - September 2019
  • None
  • Nee
  • BgZ, Laboratoriumresultaten, Zelfmetingen, Huisartsgegevens, Basisgegevens GGZ
  • FHIR
  • Hide
   The alias of a field name in a profile might be used by some implementers to render the UI, so a change may result in a label change in the UI. This is a low impact, especially because the name now confirms to the zib.
   The change in the canonical of a ConceptMap means in practice that there will be a new ConceptMap. ConceptMaps are linked to Nictiz profiles only via a comment, so the impact should be minimal.
   Show
   The alias of a field name in a profile might be used by some implementers to render the UI, so a change may result in a label change in the UI. This is a low impact, especially because the name now confirms to the zib. The change in the canonical of a ConceptMap means in practice that there will be a new ConceptMap. ConceptMaps are linked to Nictiz profiles only via a comment, so the impact should be minimal.
  • Profiles
  • Hide
   Aanpassen alias values van ResultaatVlaggen naar InterpretatieVlaggen binnen profiel HCIM LaboratoryTestResult Observation.

   Tevens canonical URL van ConceptMap InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation aanpassen naar http://nictiz.nl/fhir/ConceptMap/InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation
   Show
   Aanpassen alias values van ResultaatVlaggen naar InterpretatieVlaggen binnen profiel HCIM LaboratoryTestResult Observation. Tevens canonical URL van ConceptMap InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation aanpassen naar http://nictiz.nl/fhir/ConceptMap/InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation
  • Hide

   Previously:

   Fix:

   • Changed Observation.interpretation alias to 'InterpretatieVlaggen'.
   • Changed ConceptMap InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation canonical to 'http://nictiz.nl/fhir/ConceptMap/InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation'
   Show
   Previously: Element Observation.interpretation in zib-LaboratoryTestResult-Observation profile used the alias 'ResultaatVlaggen' ConceptMap InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation used the canconical ' http://nictiz.nl/fhir/ConceptMap/ResultaatVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation'. Fix: Changed Observation.interpretation alias to 'InterpretatieVlaggen'. Changed ConceptMap InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation canonical to 'http://nictiz.nl/fhir/ConceptMap/InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation'

  Description

   Vanuit kwalificatie komt naar voren dat leveranciers de StructureDefinitions gebruiken om de HCIM concept labels in de schermen weer te geven. Ze maken hiervoor gebruik van de element.alias velden die wij vullen met de Nederlandse HCIM conceptlabels. 

   Voor LaboratoriumUitslag InterpretatieVlaggen (NL-CM:13.1.14) staat in het FHIR profiel nog de benaming van de HCIM uit 2015, namelijk ResultaatVlaggen. Dit graag aanpassen zodat het weer goed komt te staan in de schermen.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       0 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: