Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-409

Toevoegen ontbrekende ConceptMaps en Zib FHIR ValueSets

Details

  • Change Request
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2019.01 - September 2019
  • None
  • Nee
  • Alle
  • FHIR
  • Laag: nieuw profiel nl-core-contactpoint is backwards compatible. Verder betreft dit slechts toevoeging van ConceptMaps en ValueSets voor Zib-waardelijsten welke ook geen gebruiksverplichting kennen maar wel van functionele waarde zijn.
  • ValueSets
  • Hide
   1. FHIR ConceptMaps en FHIR ValueSets toevoegen voor de volgende Zib waardenlijsen:
                Zib Patient - GeslachtCodelijst
                Zib Naamgegevens - NaamgebruikCodelijst
                Zib Contactgegevens - EmailSoortCodelijst
                Zib Contactgegevens - NummerSoortCodelijst
                Zib Contactgegevens - TelecomTypeCodelijst
                Zib Adresgegevens - AdresSoortCodelijst
                DagdeelCodelijst (ConceptMap conceptmap-DagdeelCodelijst-to-EventTiming)
                WeekdagCodelijst (ConceptMap conceptmap-WeekdagCodelijst-to-days-of-week)
   2. Refereren naar de nieuwe ConceptMaps vanuit de element.mapping.comments op de betreffende plekken in de profielen
   3. Dit op dezelfde manier doen voor andere ConceptMaps
   4. Aanmaken van een profiel op het ContactPoint datatype, genaamd nl-core-contactpoint, en dit toepassen op de plekken waar ContactPoint wordt gedefinieerd.

   Dit staat momenteel in de develop branch op GitHub: https://github.com/Nictiz/Nictiz-STU3-Zib2017/tree/develop
   Show
   1. FHIR ConceptMaps en FHIR ValueSets toevoegen voor de volgende Zib waardenlijsen:              Zib Patient - GeslachtCodelijst              Zib Naamgegevens - NaamgebruikCodelijst              Zib Contactgegevens - EmailSoortCodelijst              Zib Contactgegevens - NummerSoortCodelijst              Zib Contactgegevens - TelecomTypeCodelijst              Zib Adresgegevens - AdresSoortCodelijst              DagdeelCodelijst (ConceptMap conceptmap-DagdeelCodelijst-to-EventTiming)              WeekdagCodelijst (ConceptMap conceptmap-WeekdagCodelijst-to-days-of-week) 2. Refereren naar de nieuwe ConceptMaps vanuit de element.mapping.comments op de betreffende plekken in de profielen 3. Dit op dezelfde manier doen voor andere ConceptMaps 4. Aanmaken van een profiel op het ContactPoint datatype, genaamd nl-core-contactpoint, en dit toepassen op de plekken waar ContactPoint wordt gedefinieerd. Dit staat momenteel in de develop branch op GitHub: https://github.com/Nictiz/Nictiz-STU3-Zib2017/tree/develop
  • Hide

   In some HCIM FHIR profiles, FHIR ValueSets to aid in mapping/translation to HCIM valuesets were missing:
   HCIM Patient - GeslachtCodelijst
   HCIM NameInformation - NaamgebruikCodelijst
   HCIM ContactInformation - EmailSoortCodelijst
   HCIM ContactInformation - NummerSoortCodelijst
   HCIM ContactInformation - TelecomTypeCodelijst
   HCIM AddressInformation - AdresSoortCodelijst
   DagdeelCodelijst (ConceptMap conceptmap-DagdeelCodelijst-to-EventTiming)
   WeekdagCodelijst (ConceptMap conceptmap-WeekdagCodelijst-to-days-of-week)

   Those FHIR ValueSets and corresponding ConceptMaps were added and referenced in element.mapping.comments in the involved profiles:

   In addition, the FHIR profile nl-core-contactpoint is created and applied to where the ContactPoint-datatype is used.

   Show
   In some HCIM FHIR profiles, FHIR ValueSets to aid in mapping/translation to HCIM valuesets were missing: HCIM Patient - GeslachtCodelijst HCIM NameInformation - NaamgebruikCodelijst HCIM ContactInformation - EmailSoortCodelijst HCIM ContactInformation - NummerSoortCodelijst HCIM ContactInformation - TelecomTypeCodelijst HCIM AddressInformation - AdresSoortCodelijst DagdeelCodelijst (ConceptMap conceptmap-DagdeelCodelijst-to-EventTiming) WeekdagCodelijst (ConceptMap conceptmap-WeekdagCodelijst-to-days-of-week) Those FHIR ValueSets and corresponding ConceptMaps were added and referenced in element.mapping.comments in the involved profiles: In addition, the FHIR profile nl-core-contactpoint is created and applied to where the ContactPoint-datatype is used.

  Description

   Voor alle Zib waardenlijsten is er een FHIR ValueSet beschikbaar waar ook de Nederlandse vertalingen bij staan. In niet alle gevallen kan in de FHIR specificaties gebruikt worden gemaakt van een Zib waardenlijst, doordat bijvoorbeeld op het FHIR element al een 'required' waardelijst is gekoppeld vanuit FHIR. Vanuit onze Zib FHIR profielen wordt dan op een enkele plek niet gerefereerd naar de betreffende Zib FHIR ValueSet. Hierdoor is het voor veel partijen lastig om de Nederlandse vertaling van een Zib concept weer te geven.

   Daarom het voorstel om voor de ontbrekende koppelingen van deze waardelijsten een FHIR ConceptMap aan te maken én de Zib FHIR valuesets mee te nemen in de FHIR package. In zo'n ConceptMap wordt de FHIR valueset gemapt op de Zib FHIR ValueSet. Dit issue is gerelateerd aan MM-296 dat gaat over meer tekst en uitleg over ConceptMaps. 

   Het gaat om de volgende waardenlijsten:

   Zib Patient - GeslachtCodelijst
   Zib Naamgegevens - NaamgebruikCodelijst
   Zib Contactgegevens - EmailSoortCodelijst
   Zib Contactgegevens - NummerSoortCodelijst
   Zib Contactgegevens - TelecomTypeCodelijst
   Zib Adresgegevens - AdresSoortCodelijst
   Zib AllergieIntolerantie: note van conceptmap ontbreekt in zib profiel. De CM bestaat al wel

   Alle Zib waardenlijsten zijn overigens allemaal te raadplegen van de art-decor FHIR server (zo zal http://decor.nictiz.nl/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3–20171231000000 de EmailSoortCodelijst ophalen).

    

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       ardon@fire.ly Ardon Toonstra
       ardon@fire.ly Ardon Toonstra
       Watchers:
       2 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: