Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-401

Kwalificatie verwachtingen omtrent informatie labels

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2019.01 - September 2019
  • None
  • Nee
  • Alle
  • Functioneel
  • Te verwachten gering, betreft 'labels'
  • Standpunt toevoegen aan FO Ontwerppagina als aparte alinea. Aanvullend op standpunt ten aanzien van gebruik Nederlandse termen bij inhoudelijke informatie.
  • Hide

   Naast het gebruik van Nederlandse termen bij het tonen van de inhoudelijke informatie in een PGO, geniet het ook de voorkeur zoveel mogelijk gebruik te maken van Nederlandse termen voor de omschrijving van informatie. De (omschrijvingen van de) conceptnamen zoals die bij zibs gehanteerd worden, kunnen gebruikt worden, evenals correcte Nederlandse synoniemen daarvan die mogelijk nog beter aansluiten op het persoonsdomein.

   Show
   Naast het gebruik van Nederlandse termen bij het tonen van de inhoudelijke informatie in een PGO, geniet het ook de voorkeur zoveel mogelijk gebruik te maken van Nederlandse termen voor de omschrijving van informatie. De (omschrijvingen van de) conceptnamen zoals die bij zibs gehanteerd worden, kunnen gebruikt worden, evenals correcte Nederlandse synoniemen daarvan die mogelijk nog beter aansluiten op het persoonsdomein.
  • Hide

   Nadere toelichting ten aanzien van gebruik Nederlandse termen bij omschrijving van informatie (labels) in PGO.

   Show
   Nadere toelichting ten aanzien van gebruik Nederlandse termen bij omschrijving van informatie (labels) in PGO.

  Description

   Paragraaf 1.3.1 van de hoofdpagina van de functionele ontwerpen beschrijft het volgende

   De dataset van MedMij informatiestandaarden is zoveel als mogelijk samengesteld gebruikmakend van bestaande zibs, waarmee de functionele definitie voor het uitwisselen van zorggegevens in MedMij gevormd wordt. Dit is bij het ondersteunen van de MedMij informatiestandaarden in applicaties ook richtinggevend voor te gebruiken Nederlandse termen. Voor het verwerken en tonen van beschikbaar gestelde waarden van terminologie- en codestelsels (zoals SNOMED CT) in een PGO, hanteren we een nader uitgewerkt uitgangspunt:

   • Indien er een Nederlandse patiëntvertaling beschikbaar is, dient die getoond te worden aan de PGO gebruiker.
   • Indien een Nederlandse patiëntvertaling ontbreekt, maar er wel een Nederlandse zorgverlener vertaling beschikbaar is, dient deze getoond te worden.
   • Indien Nederlandse patiëntvertaling en zorgverlener vertaling beide ontbreken in het terminologie- of codestelsel, dient de dataset gevolgd te worden, waarin voor uitgewerkte waardelijsten ook Nederlandse termen beschikbaar zijn.
   • Indien Nederlandse vertaling geheel ontbreekt, kan de Engelse term getoond worden.

    

   Dit stukje tekst richt zich nu voornamlijk op de informatie zelf en niet op hoe de labels van de informatie getoont dienen te worden. Hier zou duidelijker beschreven kunnen worden dat we de Nederlandse Zib conceptnamen verwachten en dat correcte synoniemen bijvoorbeeld toegestaan zijn.

    

    

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       koolschijn Bas Koolschijn
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       1 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: