Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-358

Aanvulling specificaties specifieke OperationOutcome(s)

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2019.01 - September 2019
  • None
  • Nee
  • BgZ, Basisgegevens GGZ, BgLZ
  • Kwalificatie
  • Geen. Tekst en toelichting duidelijker voor standaarden.
  • Deze zin wordt verwijderd op de betreffende pagina's voor BgZ, GGZ en BgLZ. Bovendien Paginahistorie toegevoegd voor de specifieke kwalificatiepagina's van GGZ en BgLZ
  • Hide

   Tekstcorrectie op de kwalificatiepagina's van BgZ, GGZ en BgLZ. 

   Show
   Tekstcorrectie op de kwalificatiepagina's van BgZ, GGZ en BgLZ. 

  Description

   Betreft Uitgangspunten voor de kwalificatie systeemrol ‘Beschikbaarstellen BgZ’ (XIS) op https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_ToelichtingKwalificatieBgZ.

   Zinsnede aldaar: "Waarschijnlijk moeten de specificaties hiervoor worden aangevuld met een OperationOutcome specifiek voor deze situatie."

   Is al bekend of er aanvullende specificaties nodig zijn, en zo ja, of een wijziging in voorbereiding is?

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       koolschijn Bas Koolschijn
       Monasso@nictiz.nl Ton Monasso (Inactive)
       Watchers:
       0 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: