Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-358

Aanvulling specificaties specifieke OperationOutcome(s)

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2019.01 - September 2019
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   BgZ, Basisgegevens GGZ, BgLZ
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Kwalificatie
  • Impact:
   Geen. Tekst en toelichting duidelijker voor standaarden.
  • Voorgestelde oplossing:
   Deze zin wordt verwijderd op de betreffende pagina's voor BgZ, GGZ en BgLZ. Bovendien Paginahistorie toegevoegd voor de specifieke kwalificatiepagina's van GGZ en BgLZ
  • Release notes:
   Hide

   Tekstcorrectie op de kwalificatiepagina's van BgZ, GGZ en BgLZ. 

   Show
   Tekstcorrectie op de kwalificatiepagina's van BgZ, GGZ en BgLZ. 

   Description

   Betreft Uitgangspunten voor de kwalificatie systeemrol ‘Beschikbaarstellen BgZ’ (XIS) op https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_ToelichtingKwalificatieBgZ.

   Zinsnede aldaar: "Waarschijnlijk moeten de specificaties hiervoor worden aangevuld met een OperationOutcome specifiek voor deze situatie."

   Is al bekend of er aanvullende specificaties nodig zijn, en zo ja, of een wijziging in voorbereiding is?

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       koolschijn Bas Koolschijn
       Reporter:
       Monasso@nictiz.nl Ton Monasso (Inactive)
       Watchers:
       0 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.