Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-3237

Twee "uit te voeren stappen" zijn geen uit te voeren stappen

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 2
  • Resolution: Resolved
  • 2020.01 - Juni 2022
  • None
  • Nee
  • PDF/A 3.x
  • Kwalificatie
  • Laag
  • Hide
   Stap 6 weghalen.

   Stap 5:
   Geen stap meer, maar onder 4 NB:
   "PDF/A metadata gegevens beschikbaarstellen conform de parameters, zoals beschreven in de scenario’s 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4." weg laten.

   &
   En aanvullend bij stap 2 het volgende aanpassen:
   "gebruik hiervoor de inhoud van deze pagana." naar "Zoals beschreven in onderstaande scenario's".
   Show
   Stap 6 weghalen. Stap 5: Geen stap meer, maar onder 4 NB: "PDF/A metadata gegevens beschikbaarstellen conform de parameters, zoals beschreven in de scenario’s 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4." weg laten. & En aanvullend bij stap 2 het volgende aanpassen: "gebruik hiervoor de inhoud van deze pagana." naar "Zoals beschreven in onderstaande scenario's".
  • Onder 'Uit te voeren stappen' in het kwalificatiescript van PDF/A waren ten onrechte twee uitgangspunten toegevoegd, deze zijn naar de relevante plekken van het script verhuisd.
  • In the PDF/A qualification script, to "steps to perform" were actually general guidelines. These have been moved to the proper sections of the script.

  Description

   In de sectie "Uit te voeren stappen" in het kwalificatiescript voor PDF/A Beschikbaarstellen staan twee stappen die geen stappen zijn:

   5. PDF/A metadata gegevens beschikbaarstellen conform de parameters, zoals beschreven in de scenario’s 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4. Merk op dat ondersteuning van DocumentManifest optioneel is, maar dat de bijbehorende scenario's (2.2, 2.3 en 2.4) wel uitgevoerd moeten worden (zie ook de tweede voetnoot hieronder).

   6. Om te kwalificeren dient een XIS in staat te zijn om PDF/A documenten beschikbaar te stellen in een FHIR binary resource (scenario 1.4) of door middel van een rechtstreekse locatie (scenario 2.5).

   "Stap" 5 is niet iets wat de leverancier moet uitvoeren als onderdeel van de kwalificatie, en zeker niet ná stap 4.

   "Stap" 6 is een opmerking die elders thuishoort.

   Attachments

    Activity

     People

      rbreas@phit.nl Robert Breas
      edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
      Watchers:
      4 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

       Jigit Development

        Branches:
        Pull requests: