Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-322

Link from mp612dispensetofhirconversiondispense to prescription in profile wrong

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2019.01 - Patches 2019
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Medicatieproces
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   * Aanpassen reference op .authorizationPrescription naar zib-DispenseRequest
   * Aangezien de reference alleen middels een business identifier gemaakt kan worden kan de .authorizationPrescription.reference op 0..0
   Show
   * Aanpassen reference op .authorizationPrescription naar zib-DispenseRequest * Aangezien de reference alleen middels een business identifier gemaakt kan worden kan de .authorizationPrescription.reference op 0..0

   Description

   https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/mp612dispensetofhirconversiondispense

   The authorizingPrescription refers to a 'toedieningsafspraak'. This is wrong, it should refer to a 'verstrekkingsverzoek'.

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      toonstra Ardon Toonstra
      Reporter:
      wetering Arianne van de Wetering
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.