Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-2721

Bijwerken systeemrollen algemene kwalificatiepagina

Details

  • Change Request
  • Status: Gesloten
  • 2
  • Resolution: Resolved
  • 2020.01 - Februari 2022
  • None
  • Nee
  • Alle 2020.01
  • Kwalificatie
  • Laag, informatie wordt toegevoegd/uitgebreid
  • Hide
   Op de kwalificatiepagina (2020.01) worden de volgende zaken aangepast:
   - De ontbrekende systeemrol "Sturen" wordt toegevoegd met bijbehorende uitleg.
   - De systeemrol "ontvangen" wordt uitgebreider beschreven.
   Show
   Op de kwalificatiepagina (2020.01) worden de volgende zaken aangepast: - De ontbrekende systeemrol "Sturen" wordt toegevoegd met bijbehorende uitleg. - De systeemrol "ontvangen" wordt uitgebreider beschreven.
  • De generieke uitgangspunten van de systeemrol 'Sturen' is toegevoegd en de systeemrol 'Ontvangen' is uitgebreider beschreven op de kwalificatiepagina 2020.01.
  • The generic principles of the 'Send' system role have been added to the 2020.01 qualification page and the 'Receive' system role is described in more detail.

  Description

   Op de algemene MedMij kwalificatie pagina staan de systeemrollen opgesomd. In de opsomming ontbreekt de systeemrol “sturen". Ook mag de systeemrol "ontvangen" uitgebreider beschreven worden.

   Attachments

    Activity

     People

      struik@nictiz.nl Laura Struik (Inactive)
      struik@nictiz.nl Laura Struik (Inactive)
      Watchers:
      2 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: