Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-2546

Corrigeren systeemrolcodes verstrekkingenvertaling van "9.A.7" naar "9.A.1"

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2019.01 - November 2021
  • None
  • Nee
  • Medicatieproces
  • Functioneel
  • De huidige versie van de informatiestandaard is terugwaarts compatibel met de versie zoals die was op het moment dat "9.A.1" gepubliceerd werd, en vice versa. Het corrigeren van de het versienummer van de systeemrolcode heeft geen impact.
  • Op het functioneel ontwerp van Medicatieproces wordt "9.A.7" in de systeemrolcodes van use case verstrekkingvertalingen aangepast naar "9.A.1".
  • Hide

   Op het functioneel ontwerp van Medicatieproces is de systeemrolcode van use case verstrekkingvertalingen teruggezet van "9.A.7" naar "9.A.1".

   Show
   Op het functioneel ontwerp van Medicatieproces is de systeemrolcode van use case verstrekkingvertalingen teruggezet van "9.A.7" naar "9.A.1".

  Description

   Het functioneel ontwerp vermeldt op het moment dat de systeemrolcodes voor use case verstrekkingvertalingen geversioneerd zijn als "9.A.7". Dit is onjuist, het moet "9.A.1" zijn. Deze vergissing komt voort uit de aanname dat dit versienummer als een soort SemVer-versienummer beschouwd moest worden en dat deze bij elke patchrelease doorgenummerd moest worden. "9.A.1" is echter een vast versienummer waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende patchreleases. De MedMij-gegevensdienst is dan ook gebaseerd op "9.A.1". Deze onjuiste vermelding moet gecorrigeerd worden.

   Attachments

    Activity

     People

      edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
      edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
      Watchers:
      2 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: