Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-247

LastN operation niet nodig binnen use case LaboratoryResults

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2019.01 - Patches 2019
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Laboratoriumresultaten
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Technisch
  • Voorgestelde oplossing:
   Verwijderen LastN operation requirement bij transactie "retrieve laboratory results"
  • Release notes:
   Hide

   LastN operation wordt niet meer benoemd in het TO voor Laboratoriumresultaten.

   Show
   LastN operation wordt niet meer benoemd in het TO voor Laboratoriumresultaten.

   Description

   De LaboratoryResults use case stelt dat de Last N operation nodig is. Dit is niet het geval. Hoogst waarschijnlijk is dit verkeerd gekopieerd uit de BgZ specificatie.

   Voorstel is om het volgende stuk te verwijderen en aan te passen naar dat er geen Operation nodig zijn:

   https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vdraft_FHIR_LaboratoryResults#Operations

   Operations

   The following operation is needed for this use case.

   The lastn query meets the common need for searching for the most recent or last n=number of observations for a subject. For example, retrieving the last 5 temperatures for a patient to view trends or fetching the most recent laboratory results or vital signs. The link will provide more detailed information and examples regarding this operation.

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      toonstra Ardon Toonstra
      Reporter:
      toonstra Ardon Toonstra
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.