Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-2291

Meerdere mappings voor hetzelfde element

Details

  • Nee
  • Alle
  • FHIR
  • Deze mappings zijn strikt genomen niet fout, maar zorgen voor verwarring omdat ze dubbelop zijn. Het verwijderen ervan heeft geen impact.
  • Profiles
  • POC
  • Hide
   - Verwijderen mapping NL-CM:11.1.7 op {{Immunization.note}} in profiel zib-Vaccination.
   - Verwijderen mapping NL-CM:14.3.6 op {{Procedure.category}} en {{Procedure.category.coding}} in profiel zib-FreedomRestrictingMeasures.
   - Verwijderen mapping NL-CM:20.6.4 op {{RelatedPerson.telecom}} in profiel nl-core-relatedperson.
   Show
   - Verwijderen mapping NL-CM:11.1.7 op {{Immunization.note}} in profiel zib-Vaccination. - Verwijderen mapping NL-CM:14.3.6 op {{Procedure.category}} en {{Procedure.category.coding}} in profiel zib-FreedomRestrictingMeasures. - Verwijderen mapping NL-CM:20.6.4 op {{RelatedPerson.telecom}} in profiel nl-core-relatedperson.
  • Hide

   Double (incorrect) mappings from the dataset to profiles have been removed: NL-CM:11.1.7 to Immunization.note in profile zib-Vaccination; NL-CM:14.3.6 to Procedure.category and Procedure.category.coding in profile zib-FreedomRestrictingMeasures; NL-CM:20.6.4 to RelatedPerson.telecom in profile nl-core-relatedperson.

   Show
   Double (incorrect) mappings from the dataset to profiles have been removed: NL-CM:11.1.7 to Immunization.note in profile zib-Vaccination; NL-CM:14.3.6 to Procedure.category and Procedure.category.coding in profile zib-FreedomRestrictingMeasures; NL-CM:20.6.4 to RelatedPerson.telecom in profile nl-core-relatedperson.

  Description

   De volgende elementen hebben exact dezelfde mappings op twee verschillende niveaus. Dit is niet consistent met de overige profielen. Kan er hier steeds één weg, of is er een reden voor om dit redundant door te voeren?
   Een meer algemene vraag: als een element een geneste structuur oplevert (bijvoorbeeld een valueCodeableConcept), waar zou dan de mapping moeten zijn gedefinieerd? Zijn daar regels voor?

   ZIB Eerste element Tweede element
   zib-AllergyIntolerance AllergyIntolerance.reaction.severity AllergyIntolerance.reaction.severity.extension:SeverityCodelist.valueCodeableConcept:valueCodeableConcept
   zib-Problem Condition.clinicalStatus Condition.clinicalStatus.extension:ProblemStatusCodelist.valueCodeableConcept:valueCodeableConcept
   zib-Problem Condition.verificationStatus Condition.verificationStatus.extension:VerificatieStatusCodelijst
   zib-Encounter Encounter.class Encounter.class.extension:ContactTypeCodelist.valueCodeableConcept:valueCodeableConcept
   zib-Vaccination Immunization.note Immunization.note.text
   zib-FreedomRestrictingMeasures Procedure.category Procedure.category.coding

   De laatste mappings kunnen m.i. beide weg: element 14.3.6 is al gemapt op Procedure.code. Procedure.category heeft een vast patroon:

   <category>
     <coding>
      <system value="http://snomed.info/sct"/>
      <code value="225214000"/>
      <display value="Procedures relating to control, restraint, seclusion and segregation (procedure)"/>
     </coding>
   </category>

   Hieraan gerelateerd: in "nl-core-relatedperson" staat de volgende mapping:

   <mapping>
     <identity value="hcim-contactinformation-v1.0-2017EN" />
     <map value="NL-CM:20.6.4" />
     <comment value="TelephoneNumber" />
   </mapping>

   omdat deze mapping ook al voorkomt in het geneste profiel "nl-core-contactpoint", levert dit uiteindelijk ook een duplicaat mapping op. Gelet op de mappings van 2015 en 2016, vermoed ik dat deze naar NL-CM:20.6.1 ContactInformation zou moeten verwijzen?

   Voor de volledigheid: Patient.name en RelatedPerson.name hebben beide een mapping op Payer.name, die ook op een lager niveau voorkomt. Hier vind ik hem wel te rechtvaardigen, omdat deze concepten ook een mapping hebben op Naamsgegevens en het niet logisch zou zijn dit alleen op het laagste niveau te mappen.

   Attachments

    Activity

     People

      edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
      jorgmutter@hotmail.com Jorg Mutter
      Watchers:
      3 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

       Jigit Development

        Branches:
        Pull requests: