Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-2075

TestScript omschrijving scenario 2-1 bevat een fout

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2020.01 - Mei 2021
  • None
  • Nee
  • PDF/A
  • Kwalificatie
  • Geen
  • De omschrijving van PDF/A test PHR2.1 geeft foutief aan dat het test 1.1 betreft. De voorgestelde oplossing is het aanpassen van het description veld van PHR 2.1 waar staat dat het test 1.1 betreft, naar test 2.1.
  • Hide

   In het kwalificatiescript PDF/A PHR 2.1, is de description aangepast zodat deze nu correct weergeeft dat het script 2.1 betreft.  

   Show
   In het kwalificatiescript PDF/A PHR 2.1, is de description aangepast zodat deze nu correct weergeeft dat het script 2.1 betreft.  

  Description

   TestScript PDFA - PGO raadplegen voor scenario 2-1 bevat een fout in de omschrijving zoals in de schermafbeelding hieronder te zien. 

   Daarnaast, waar is scenario 2-3?

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       goris@nictiz.nl Vincent Goris (Inactive)
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       5 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: