Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1988

Touchstone test faalt onterecht op count asserts

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - April 2021
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Basisgegevens GGZ
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR, Kwalificatie
  • Impact:
   De huidige assert wordt specifieker waardoor verschillende implementaties mogelijk worden. Dit is backwards compatible en betreft geen impact voor huidige implementaties of kwalificaties.
  • Voorgestelde oplossing:
   De count asserts specifieker maken zodat alleen geteld wordt op de 'focal' resource van de TestScript resource request. De FHIRpath expressie kan bijvoorbeeld worden uitgebreid met een where() statement waarin de `.category` wordt meegenomen
  • Release notes:
   Hide

   Resource count asserts in the MedMij testscripts for BgGGZ 2.x (2020.01) have been made more specific to the expected resource types in order to minimize false errors.

   Show
   Resource count asserts in the MedMij testscripts for BgGGZ 2.x (2020.01) have been made more specific to the expected resource types in order to minimize false errors.

   Description

   De asserts in Touchstone voor BgGGZ falen bij TreatmentDirective wanneer de referentie naar LivingWill direct in de bundle is meegegeven (zodat de referentie niet apart geresolved hoeft te worden).

   Foutmelding uit touchstone:

   The expression "Bundle.entry.where(resource.is(Consent)).count() = 1" evaluated to false in response.

   Ik heb hierover al mondeling contact gehad met Ardon Toonstra.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       toonstra Ardon Toonstra
       Reporter:
       peckhart@winbase.nl Piet Eckhart
       Watchers:
       7 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.