Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1765

Verschil nummering materiaal V2019.01 en V2020.01

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2019.01 - Februari 2021
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Vragenlijsten
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Kwalificatie
  • Impact:
   Leverancier ziet correcte informatie. Scenario toevoegen was onderdeel van een eerdere patch (augustus 2020) maar lijkt per ongeluk niet door gezet in het script.
  • Voorgestelde oplossing:
   V2019.01 scenario 2.7 en 3.5 uit addenda verwijderen
  • Release notes:
   Hide

   In MedMij-kwalificatiemateriaal Vragenlijsten 1.x (2019.01): scenario's 2.7 en 3.5 uit addenda verwijderd omdat deze overbodig zijn.

   Show
   In MedMij-kwalificatiemateriaal Vragenlijsten 1.x (2019.01): scenario's 2.7 en 3.5 uit addenda verwijderd omdat deze overbodig zijn.

   Description

   Er wordt in V2020.01 scenario 1.7 gebruikt.

   In V2019.01 mist de vermelding in het kwalificatiescript en is 2.7 opgenomen in addenda.

   Kan dit recht getrokken worden in de kwalificatiematerialen?

   Normaal zouden we 2019 niet aanpassen maar lijkt nu wel op plaats. Zie ook bijlage (email).

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       lenselink@nictiz.nl Mariëtte Lenselink
       Reporter:
       lenselink@nictiz.nl Mariëtte Lenselink
       Watchers:
       3 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.