Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1731

Incorrecte conceptmap Allergie Intolerantie profiel

  Details

  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Allergieintolerantie
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Laag, er worden slechts SNOMED-concepten toegevoegd aan de ConceptMaps, de huidige concepten blijven staan.
  • FHIR Category:
   ConceptMaps
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   In het profiel zib-AllergyIntolerance het aanpassen van de ConceptMap MateVanKritiekZijnCodelijst-to-allergy-intolerance-criticality bij AllergyIntolerance.criticality zodat de juiste concepten worden vertaald. Dit wordt gedaan door de correcte concepten toe te voegen aan de ConceptMap en de oude te laten staan om backwards incompatibility te voorkomen.
   Show
   In het profiel zib-AllergyIntolerance het aanpassen van de ConceptMap MateVanKritiekZijnCodelijst-to-allergy-intolerance-criticality bij AllergyIntolerance.criticality zodat de juiste concepten worden vertaald. Dit wordt gedaan door de correcte concepten toe te voegen aan de ConceptMap en de oude te laten staan om backwards incompatibility te voorkomen.
  • Release notes:
   Hide

   Completed ConceptMap MateVanKritiekZijnCodelijst-to-allergy-intolerance-criticality by adding missing zib Concept translations to the ConceptMap.

   Show
   Completed ConceptMap MateVanKritiekZijnCodelijst-to-allergy-intolerance-criticality by adding missing zib Concept translations to the ConceptMap.

   Description

   Vermoedelijk staat er een fout in de conceptmap behorende bij allergyIntolerance.criticality. Het gaat om de volgende conceptmap: MateVanKritiekZijn Codelijst-to-allergy-intolerance-criticality.

   Volgens de zib bestaan de volgende codes in MateVanKritiekZijnCodelijst: 

   MateVanKritiekZijnCodelijst

   Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.4
   Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
   Mild 255604002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Licht
   Moderate 6736007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Matig
   Severe 24484000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ernstig
   Fatal 399166001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Fataal

   In de conceptmap wordt de volgende vertaling aangetroffen volgens simplifier: 

   Mapping from MateVanKritiekZijnCodelijst to AllergyIntoleranceCriticality

   Source Equivalence Destination
   62482003 (Low) equal low (Low)
   255508009 (Medium) wider high (High)
   75540009 (High) equal high (High)
   399166001 (Fatal) wider high (High)

   De Snomed codes van Severe/High, Moderatie/Medium en Low/Mild komen niet overeen met betrekking tot wat de zib zegt dat het moet zijn, en welke de conceptmap kan vertalen. Dit dient opgelost te worden door de waarden en codes uit de conceptmap aan te passen naar die door de zib worden voorgeschreven. 

   Daarnaast is het ook discusieerbaar of de equivalence van High gezien kan worden als equal, omdat in de praktijk de destination value niet te herleiden is naar de source en daarmee mogelijk niet als 'equal' gezien mag worden. 

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      goris@nictiz.nl Vincent Goris
      Reporter:
      goris@nictiz.nl Vincent Goris
      Watchers:
      4 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.