Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1635

Patiëntnamen in kwalificatiemateriaal Vragenlijsten niet conform addenda

  Details

  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Vragenlijsten
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Kwalificatie
  • Impact:
   Laag, zeer weinig impact voor kwalificerende deelnemers.
  • Voorgestelde oplossing:
   De patiëntnamen in het FHIR-kwalificatiemateriaal van Vragenlijsten aanpassen conform de addenda: daar staat nu alleen de voornaam/roepnaam vermeld en geen voorletter.
  • Release notes:
   Hide

   The patient names used in the MedMij Questionnaires 2.x (2020.01) FHIR qualification material deviated from the names used in addendum, this has been rectified in accordance with the addendum.

   Show
   The patient names used in the MedMij Questionnaires 2.x (2020.01) FHIR qualification material deviated from the names used in addendum, this has been rectified in accordance with the addendum.

   Description

   Ontdekt in MM-1631. In het FHIR-kwalificatiemateriaal van Vragenlijsten wijken de namen van de testpatiënten af van de addenda. In de addenda worden voornamen gebruikt en in de FHIR-fixtures staan alleen initialen. Dit dient te worden aangepast. Geldt zowel voor 2019.01 als 2020.01.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       galen@nictiz.nl Niek van Galen
       Reporter:
       galen@nictiz.nl Niek van Galen
       Watchers:
       5 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.