Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1587

Onduidelijke opmerking over kwalificeerbaarheid binnen MedMij

Details

  • Nee
  • Vragenlijsten
  • Kwalificatie
  • laag, neemt onduidelijkheid weg voor leveranciers
  • aanpassen zoals voorgesteld in description
  • Hide

   In MedMij-kwalificatiemateriaal Vragenlijsten 1.x (2019.01) en 2.x (2020.01): toelichting toegevoegd bij de transacties Beschikbaarstellen / Raadplegen vragenlijst dat deze buiten het MedMij-netwerk plaatsvindt.

   Show
   In MedMij-kwalificatiemateriaal Vragenlijsten 1.x (2019.01) en 2.x (2020.01): toelichting toegevoegd bij de transacties Beschikbaarstellen / Raadplegen vragenlijst dat deze buiten het MedMij-netwerk plaatsvindt.

  Description

   In de kwalificatiescripts is bij de transacties "Beschikbaarstellen Vragenlijst" / "Raadplegen Vragenlijst" aangegeven: "(niet kwalificeerbaar binnen MedMij)". Dat is niet helemaal juist. MedMij zegt niets over het kwalificeerbaar zijn van een transactie. De genoemde transacties worden echter niet gebruikt binnen MedMij (ze komen niet voor in relatie tot enige Gegevensdienst).

   Wellicht kan de opmerking simpelweg vervallen, of kan worden aangesloten bij de formulering die ook in het FO is gebruikt:

   "Deze uitwisseling kan op dit moment niet via het MedMij Afsprakenstelsel / het MedMij-netwerk plaatsvinden."

   Attachments

    Activity

     People

      lenselink@nictiz.nl Mariëtte Lenselink
      Monasso@nictiz.nl Ton Monasso (Inactive)
      Watchers:
      4 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: