Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1521

Resource.context(Encounter) en nieuwe extensie 0..* voor EpisodeOfcare

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - April 2021
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Huisartsgegevens
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Hide
   De functionaliteit binnen Huisartsgegevens zal erop vooruit gaan. De episodekoppeling werd al bijna niet gevuld door HIS-sen. Als de koppeling niet wordt gebruikt zal de verplaatsing daar uiteraard geen praktisch effect hebben. De partijen die aangeven de koppeling te missen zitten specifiek op deze wijziging te wachten, dus zullen hun software hier zeker op aanpassen zodra beschikbaar. PGO's die hun software nog niet hebben aangepast zullen na de wijziging een eventuele episodekoppeling niet meer kunnen vinden. Dat levert mogelijk een (kleinschalig) functioneel probleem op, maar geen technisch probleem.
   Show
   De functionaliteit binnen Huisartsgegevens zal erop vooruit gaan. De episodekoppeling werd al bijna niet gevuld door HIS-sen. Als de koppeling niet wordt gebruikt zal de verplaatsing daar uiteraard geen praktisch effect hebben. De partijen die aangeven de koppeling te missen zitten specifiek op deze wijziging te wachten, dus zullen hun software hier zeker op aanpassen zodra beschikbaar. PGO's die hun software nog niet hebben aangepast zullen na de wijziging een eventuele episodekoppeling niet meer kunnen vinden. Dat levert mogelijk een (kleinschalig) functioneel probleem op, maar geen technisch probleem.
  • FHIR Category:
   Extensions
  • Beproeving:
   POC
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   - Nieuwe extensie maken met context Resource waarmee EpisodeOfCare kan worden gekoppeld
   - Extensie bekend maken 0..* in gp-DiagnosticResult, gp-JournalEntry, gp-LaboratoryResult, HCIM MedicationAgreement (deze is van medicatieproces maar de enige reden dat episodes worden gekoppeld is in de context van Huisartsgegevens)
   - Observation.context en MedicationRequest.context bevatten nu (Encounter | EpisodeOfCare). Dit moet zo blijven, uit backwardcompatibility overwegingen, maar we moeten hier wel aanbevelen de extensie te gebruiken voor EpisodeOfCare en alleen Encounter toe te passen vooruitlopend op FHIR R4.
   - Mapping ada2fhir aanpassen zodat deze extensie ook werkelijk wordt toegepast en .context alleen wordt gebruikt voor Encounter-koppelingen
   - Kwalificatiemateriaal bijwerken waar van toepassing op bovenstaande
   - Technisch ontwerp aanvullen met expliciete documentatie over deze wijziging. Ontvangende partijen dienen met ingang van deze wijziging, vanwege de backward compatibility, zowel in .context naar EpisodeOfCare als in de nieuwe extensie te kijken.
   Show
   - Nieuwe extensie maken met context Resource waarmee EpisodeOfCare kan worden gekoppeld - Extensie bekend maken 0..* in gp-DiagnosticResult, gp-JournalEntry, gp-LaboratoryResult, HCIM MedicationAgreement (deze is van medicatieproces maar de enige reden dat episodes worden gekoppeld is in de context van Huisartsgegevens) - Observation.context en MedicationRequest.context bevatten nu (Encounter | EpisodeOfCare). Dit moet zo blijven, uit backwardcompatibility overwegingen, maar we moeten hier wel aanbevelen de extensie te gebruiken voor EpisodeOfCare en alleen Encounter toe te passen vooruitlopend op FHIR R4. - Mapping ada2fhir aanpassen zodat deze extensie ook werkelijk wordt toegepast en .context alleen wordt gebruikt voor Encounter-koppelingen - Kwalificatiemateriaal bijwerken waar van toepassing op bovenstaande - Technisch ontwerp aanvullen met expliciete documentatie over deze wijziging. Ontvangende partijen dienen met ingang van deze wijziging, vanwege de backward compatibility, zowel in .context naar EpisodeOfCare als in de nieuwe extensie te kijken.
  • Release notes:
   Hide

   An extension has been added to the profiles gp-DiagnosticResult, gp-JournalEntry, gp-LaboratoryResult and zib-MedicationAgreement to reference an EpisodeOfCare (in gp context). A remark is placed on the .context element of these profiles and in the IG for GP that this new extension should be used rather than the .context element. The GP 2.x (2020.01) qualification materials have been updated to the new situation.

   Show
   An extension has been added to the profiles gp-DiagnosticResult, gp-JournalEntry, gp-LaboratoryResult and zib-MedicationAgreement to reference an EpisodeOfCare (in gp context). A remark is placed on the .context element of these profiles and in the IG for GP that this new extension should be used rather than the .context element. The GP 2.x (2020.01) qualification materials have been updated to the new situation.

   Description

   FHIR STU3 heeft in een aantal resources een element Resource.context 0..1 (Encounter | EpisodeOfCare). Dezelfde resources hebben in FHIR R4 (behalve MedicationAdministration).

   De toepassing van dit element voor huisartsen is dat medicatieafspraken (MedicationRequest) en bepalingen (Observation) aan 0..1 contactmoment/consult (FHIR Encounter) zijn gekoppeld en tevens aan 0..* episodes (FHIR EpisodeOfCare).

   Dit is dus inherent niet compatibel met elkaar. Voorstel:

   • Resource.context elementen omzetten van (Encounter | EpisodeOfCare) naar (Encounter)
    • In alle betreffende profielen (maximale consistentie, maar zonder directe noodzaak)
    • In alle huisartsprofielen (impact beperkt laten tot Huisartsgegevens, zonder brede consistentie na te streven)
   • Nieuwe extensie maken met context Resource waarmee EpisodeOfCare kan worden gekoppeld
   • Merk op: de koppeling Encounter.episodeOfCare blijft uiteraard gewoon bestaan en wordt niet vervangen door de extensie

   Dit issue is naar boven gekomen in Proves/POC Huisartsgegevens. De oplossing zou je echter generiek willen invoeren en niet slechts voor Huisartsgegevens.

   Impact: dit betreft (zie voor volledig beeld de FHIR W5 break down):

   Resource context
   Clinical Resources
   CarePlan (2) context : Encounter|EpisodeOfCare
   CareTeam (2) context : Encounter|EpisodeOfCare
   ClinicalImpression (0) context : Encounter|EpisodeOfCare
   Condition (3) context : Encounter|EpisodeOfCare
   DiagnosticReport (3) context : Encounter|EpisodeOfCare
   GuidanceResponse (2) context : Encounter|EpisodeOfCare
   ImagingStudy (3) context : Encounter|EpisodeOfCare
   Immunization (3) encounter : Encounter
   MedicationAdministration (2) context : Encounter|EpisodeOfCare
   supportingInformation* : Any
   MedicationDispense (2) supportingInformation* : Any
   MedicationRequest (3) context : Encounter|EpisodeOfCare
   supportingInformation* : Any
   NutritionOrder (2) encounter : Encounter
   Observation (5) context : Encounter|EpisodeOfCare
   Procedure (3) context : Encounter|EpisodeOfCare
   ProcedureRequest (3) context : Encounter|EpisodeOfCare
   ReferralRequest (1) context : Encounter|EpisodeOfCare
   RequestGroup (0) context : Encounter|EpisodeOfCare
   RiskAssessment (1) context : Encounter|EpisodeOfCare
   VisionPrescription (1) encounter : Encounter
   Workflow Resources
   Appointment (3) supportingInformation* : Any
   Communication (2) topic* : Any
   context : Encounter|EpisodeOfCare
   CommunicationRequest (2) topic* : Any
   context : Encounter|EpisodeOfCare
   DeviceRequest (0) context : Encounter|EpisodeOfCare
   Encounter (2) episodeOfCare* : EpisodeOfCare
   Flag (1) period : Period
   encounter : Encounter
   Task (2) context : Encounter|EpisodeOfCare
   Infrastructural Resources
   Composition (2) encounter : Encounter
   DocumentReference (3) encounter : Encounter
   List (1) encounter : Encounter
   Media (1) context : Encounter|EpisodeOfCare
   QuestionnaireResponse (3) context : Encounter|EpisodeOfCare
   Financial Resources
   ChargeItem (0) context : Encounter|EpisodeOfCare

    

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
       Reporter:
       henket Alexander Henket
       Watchers:
       8 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.