Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1494

Mismatch testdata en Addendum

Details

  • Bevinding
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • None
  • None
  • Nee
  • Laboratoriumresultaten
  • Kwalificatie

  Description

   Hallo,

   In voorbereiding naar onze kwalificatie Labuitwisseling zijn we de data welke ons aangeboden wordt in de test script aan het vergelijken met het addendum.

   Het volgende valt ons op:

   Patient XXX_Aantrekker heeft in het testscript als geboortedatum: 06-08-1954 en het Addendum schrijft: 02-08-1964.

   In het addendum staat bij het Organisatietype van de zorgverlener (als de aanvrager internist is): enkel de code V5;
   Ik neem aan dat hier OF V5 - Universitair Medisch Centrum OF enkel Universitair Medisch Centrum moet staan.

   Verder wordt er in de interpretatie vlaggen zowel de 

   http://snomed.info/sct als de 

   http://hl7.org/fhir/v2/0078 code's meegestuurd.

   Het Addendum toont enkel de HL7 variant. Welke dienen we te tonen?

   Zouden jullie er voor kunnen zorgen dat de geboortedatum voor de patient wordt aangepast in het addendum volgens de testdata of in de test data volgens het addendum.

   Verder kunnen jullie antwoord geven op de 2 overige vragen? 

   referentie materiaal: 

   Patient:
   <lastUpdated value="2020-10-07T09:53:53.603-04:00"/>
   <url value="https://nictiz2.wildfhir.org/fhir3-0-2-i2/Patient?_include=Patient%3Ageneral-practitioner"/>

   Observation:
   <lastUpdated value="2020-10-07T09:53:04.993-04:00"/>
   <url value="https://nictiz2.wildfhir.org/fhir3-0-2-i2/Observation?category=http%3A%2F%2Fsnomed.info%2Fsct%7C49581000146104"/>

   Organization:
   <lastUpdated value="2020-10-07T09:56:56.572-04:00"/>
   <url value="https://nictiz2.wildfhir.org/fhir3-0-2-i2/Organization?"/>

    

   Met vriendelijke groet,

   /Antoine den Brok

   Attachments

    Activity

     People

      Opdenberg@nictiz.nl Stephan Opdenberg (Inactive)
      antoine.denbrok@curavista.nl Antoine den Brok
      Watchers:
      5 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

       Jigit Development

        Branches:
        Pull requests: