Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1353

Herstel inpassen Informatiestandaard Vragenlijsten MedMij-stelsel

Details

  • Change Request
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2019.01 - September 2020
  • None
  • Nee
  • Vragenlijsten
  • Kwalificatie
  • Notebox opnemen in FO
  • Hide

   Notebox opgenomen in FO voor Vragenlijsten om duidelijk te maken dat de uitwisseling op dit moment niet via het MedMij Afsprakenstelsel kan plaatsvinden.

   Show
   Notebox opgenomen in FO voor Vragenlijsten om duidelijk te maken dat de uitwisseling op dit moment niet via het MedMij Afsprakenstelsel kan plaatsvinden.

  Description

   De huidige inpassing van de use case "Raadplegen vragenlijst" binnen MedMij is problematisch. Het leidt (mogelijk) tot veel complexiteit, onzekerheid en wellicht vermijdbaar niet-gebruik voor deelnemers, en barrières voor en onduidelijkheid tijdens het gebruik door personen. Niet alleen wordt daarmee de uitwisseling van vragenlijsten gehinderd, het doet ook af aan de functie die MedMij heeft in het bijdragen aan vertrouwen en interoperabiliteit, en daarmee is het een bedreiging voor de waarde van het MedMij-merk. 

   Er zijn oplossingen denkbaar die een deel van de problemen oplossen maar majeure problemen in stand laten. De loskoppeling van "Raadplegen vragenlijst" van het MedMij-netwerk lijkt de meest aantrekkelijke optie, met een mogelijk nadeel doordat er geen MedMij-waarborgen kunnen worden aangeboden in deze use case. 

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       hagen@nictiz.nl Victor van Hagen
       hagen@nictiz.nl Victor van Hagen
       Watchers:
       5 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: