Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1281

Terminologie kwalificatiescript en addendum wijken af

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - September 2020
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   PDF/A
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Functioneel
  • Impact:
   Geen impact. Alleen tekstuele aanpassingen om gebruikt termen te uniformiseren.
  • Release notes:
   Hide

   Gelijktrekken van woordkeuzes in kwalificatiescripts en addenda voor PDF/A

   Show
   Gelijktrekken van woordkeuzes in kwalificatiescripts en addenda voor PDF/A

   Description

   Gebleken is dat de terminologie in het kwalificatiescript en addendum afwijkt.

   Bijvoorbeeld:

   • Voor ‘PDF/A document’ is de officiële term ‘DocumentInhoud’ gekozen die nu is opgenomen in de beoordelingsformulieren.
   • Echter, in de use case ‘Raadplegen’ wordt in het addendum nog steeds de term ‘PDF/A document’ gebruikt (alleen in de use case ‘Sturen’ wordt ‘DocumentInhoud’ aangehouden).

   Gebruikt van verschillende termen kan zorgen voor onduidelijkheid bij leveranciers en kwalificatoren.

   In al het materiaal is nodig dat in het gehele kwalificatiemateriaal (addendum/script) gebruikte termen overeenkomen. 

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      hagen@nictiz.nl Victor van Hagen
      Reporter:
      hagen@nictiz.nl Victor van Hagen
      Watchers:
      6 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.