Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1281

Terminologie kwalificatiescript en addendum wijken af

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2020.01 - September 2020
  • None
  • Nee
  • PDF/A
  • Functioneel
  • Geen impact. Alleen tekstuele aanpassingen om gebruikt termen te uniformiseren.
  • Hide

   Gelijktrekken van woordkeuzes in kwalificatiescripts en addenda voor PDF/A

   Show
   Gelijktrekken van woordkeuzes in kwalificatiescripts en addenda voor PDF/A

  Description

   Gebleken is dat de terminologie in het kwalificatiescript en addendum afwijkt.

   Bijvoorbeeld:

   • Voor ‘PDF/A document’ is de officiële term ‘DocumentInhoud’ gekozen die nu is opgenomen in de beoordelingsformulieren.
   • Echter, in de use case ‘Raadplegen’ wordt in het addendum nog steeds de term ‘PDF/A document’ gebruikt (alleen in de use case ‘Sturen’ wordt ‘DocumentInhoud’ aangehouden).

   Gebruikt van verschillende termen kan zorgen voor onduidelijkheid bij leveranciers en kwalificatoren.

   In al het materiaal is nodig dat in het gehele kwalificatiemateriaal (addendum/script) gebruikte termen overeenkomen. 

   Attachments

    Activity

     People

      hagen@nictiz.nl Victor van Hagen
      hagen@nictiz.nl Victor van Hagen
      Watchers:
      6 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

       Jigit Development

        Branches:
        Pull requests: