Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1248

HCIM Alert .extension.ConcernReference verscherpen reference

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2020.01 - Oktober 2020
  • None
  • Nee
  • Alle
  • FHIR
  • Verduidelijking, verder geen impact
  • Profiles
  • Tekstuele uitleg toevoegen aan extension:concernReference om uit te leggen hoe de verwijzing werkt volgens de zib Alert.
  • Hide

   The reference on .extension:ConcernReference in the HCIM Alert profile is unconstrained, leading to unclarity on what resource types can be expected. A comment has been added to explain this.

   Show
   The reference on .extension:ConcernReference in the HCIM Alert profile is unconstrained, leading to unclarity on what resource types can be expected. A comment has been added to explain this.

  Description

   De reference voor .extension.ConcernReference in HCIM Alert staat nu op 'resource'. Dit wordt te breed bevonden en hiermee is onduidelijk voor leveranciers wat er precies verwacht kan worden. Vraag vanuit de leverancier is dan ook om deze reference scherper te zetten zoals dat gedaan wordt bij nagenoeg alle andere references. 

   De profielen die vastgezet kunnen worden zijn in ieder geval:

   • EpisodeofCare 
   • Condition
   • Eventueel andere resources

   Voordat deze wijziging doorgevoerd kan worden, moet eerst nog goed gekeken worden welke resources hier precies verwacht kunnen worden. 

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       goris@nictiz.nl Vincent Goris (Inactive)
       goris@nictiz.nl Vincent Goris (Inactive)
       Watchers:
       5 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: