Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1119

Herleidbaarheid gegevens

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • None
  • Nee
  • Alle
  • Kwalificatie
  • Er werd al impliciet vanuit gegaan dat leveranciers dit inbouwen. Als het goed is, is de impact dus gering. Bij sommige use cases/systeemrollen werd er al op gecontroleerd bij kwalificatie.
  • Hide
   Mijn voorstel:
   • 1 bullet (zie voorbeeld tekst onder) toevoegen aan de kwalificatiepagina, paragraaf 3.1 Systeemrol 'Raadplegen' (PGO)
   • Dezelfde bullet toevoegen informatiestandaard-pagina’s waar een specifieke kwalificatie-toelichting (de 1.4.2. paragraaf) is uitgewerkt. Zoals voor de gegevenssets BgZ, BgGGZ en BgLZ.
   • Soortgelijke bullet toevoegen aan kwalificatiepagina voor de ‘paragraaf systeemrol ontvangen’. In huidige 2019.01 pagina bestaat die paragraaf nog niet.
   • Controleren of dit ook in onderliggende kwalificatiescripts en/of addenda nog extra benadrukt moet worden.

   Voor de Raadplegen/Verzamel use cases:
   • Een PGO biedt de persoon inzicht in herkomst van de verzamelde gegevens, en wanneer deze gegevens verzameld zijn. Dit betreft concepten die meer technisch van aard zijn, maar voor de eenduidigheid en herleidbaarheid van de gegevens noodzakelijk zijn. Alle zorginformatiebouwstenen (zibs) bevatten impliciet een aantal basiselementen, die via de zib BasisElementen zijn gedefinieerd.

   o Toe te voegen tussen de reeds bestaande onderstaande bullets:
   • Een PGO biedt de persoon inzicht in de ontvangen respons. Als er géén gegevens beschikbaar gesteld worden, kan dat zijn omdat er geen informatie beschikbaar is in het XIS of vanwege een technische foutmelding. Er volgt bijvoorbeeld een foutmelding indien de resource, een specifieke zib, niet wordt ondersteund in het XIS. Het is een belangrijk inzicht voor de persoon als gegevens technisch niet beschikbaar gesteld kunnen worden.
   • Bij raadpleging BgZ wordt gebruik gemaakt van losse queries en niet van bundeling als batch, onder andere om aan performance bezwaren tegemoet te komen.

   Voor de Sturen/Delen use cases (voor systeemrol ‘ontvangen’):
   • Een XIS biedt inzicht in herkomst van de ontvangen gegevens, en wanneer deze gegevens ontvangen zijn. Dit betreft concepten die meer technisch van aard zijn, maar voor de eenduidigheid en herleidbaarheid van de gegevens noodzakelijk zijn. Alle zorginformatiebouwstenen (zibs) bevatten impliciet een aantal basiselementen, die via de zib BasisElementen zijn gedefinieerd.

   ------------

   Zie hier de concept uitwerking ***(extra aandacht bij overzetten naar prepub & current ivm includes)***:
   Kwalificatiepagina: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vissue-MM-1119_Kwalificatie
      - Toelichting kwalificatie BgZ: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vissue-MM-1119_ToelichtingKwalificatieBgZ
      - Toelichting kwalificatie BgGGZ: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vissue-MM-1119_ToelichtingKwalificatieGGZ
      - Toelichting kwalificatie BgLZ: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vissue-MM-1119_ToelichtingKwalificatieLangdurigeZorg
   Show
   Mijn voorstel: • 1 bullet (zie voorbeeld tekst onder) toevoegen aan de kwalificatiepagina, paragraaf 3.1 Systeemrol 'Raadplegen' (PGO) • Dezelfde bullet toevoegen informatiestandaard-pagina’s waar een specifieke kwalificatie-toelichting (de 1.4.2. paragraaf) is uitgewerkt. Zoals voor de gegevenssets BgZ, BgGGZ en BgLZ. • Soortgelijke bullet toevoegen aan kwalificatiepagina voor de ‘paragraaf systeemrol ontvangen’. In huidige 2019.01 pagina bestaat die paragraaf nog niet. • Controleren of dit ook in onderliggende kwalificatiescripts en/of addenda nog extra benadrukt moet worden. Voor de Raadplegen/Verzamel use cases: • Een PGO biedt de persoon inzicht in herkomst van de verzamelde gegevens, en wanneer deze gegevens verzameld zijn. Dit betreft concepten die meer technisch van aard zijn, maar voor de eenduidigheid en herleidbaarheid van de gegevens noodzakelijk zijn. Alle zorginformatiebouwstenen (zibs) bevatten impliciet een aantal basiselementen, die via de zib BasisElementen zijn gedefinieerd. o Toe te voegen tussen de reeds bestaande onderstaande bullets: • Een PGO biedt de persoon inzicht in de ontvangen respons. Als er géén gegevens beschikbaar gesteld worden, kan dat zijn omdat er geen informatie beschikbaar is in het XIS of vanwege een technische foutmelding. Er volgt bijvoorbeeld een foutmelding indien de resource, een specifieke zib, niet wordt ondersteund in het XIS. Het is een belangrijk inzicht voor de persoon als gegevens technisch niet beschikbaar gesteld kunnen worden. • Bij raadpleging BgZ wordt gebruik gemaakt van losse queries en niet van bundeling als batch, onder andere om aan performance bezwaren tegemoet te komen. Voor de Sturen/Delen use cases (voor systeemrol ‘ontvangen’): • Een XIS biedt inzicht in herkomst van de ontvangen gegevens, en wanneer deze gegevens ontvangen zijn. Dit betreft concepten die meer technisch van aard zijn, maar voor de eenduidigheid en herleidbaarheid van de gegevens noodzakelijk zijn. Alle zorginformatiebouwstenen (zibs) bevatten impliciet een aantal basiselementen, die via de zib BasisElementen zijn gedefinieerd. ------------ Zie hier de concept uitwerking ***(extra aandacht bij overzetten naar prepub & current ivm includes)***: Kwalificatiepagina: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vissue-MM-1119_Kwalificatie    - Toelichting kwalificatie BgZ: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vissue-MM-1119_ToelichtingKwalificatieBgZ    - Toelichting kwalificatie BgGGZ: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vissue-MM-1119_ToelichtingKwalificatieGGZ    - Toelichting kwalificatie BgLZ: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vissue-MM-1119_ToelichtingKwalificatieLangdurigeZorg
  • Hide

   De herleidbaarheid van gegevens (data-elementen) wordt expliciet benoemd en een expliciet onderdeel van kwalificatie.

   Show
   De herleidbaarheid van gegevens (data-elementen) wordt expliciet benoemd en een expliciet onderdeel van kwalificatie.

  Description

   Tot nu toe is er altijd impliciet vanuit gegaan dat basiselementen als metagegevens worden ingebouwd door zibs implementerende partijen. Slechts bij een enkele standaard zoals Zelfmetingen hebben we bewust expliciet concepten zoals ‘auteur’ opgenomen in het kwalificatiemateriaal.

   Mijn voorstel is om dit breder expliciet te benoemen, en ook expliciet op te nemen bij de kwalificaties.

   De zomerrelease lijkt daarvoor een zeer geschikt moment. Dan ook introductie XIS1 en XIS2 bij Raadplegen BgZ. Voor de nieuwe gegevensdiensten behorende bij die release wordt bij elke kwalificatie gecontroleerd of:

   • Door PGO inzicht wordt geboden wanneer gegevens bij welke bron (Zorgverlener) zijn geraadpleegd/verzameld
   • Door XIS inzicht wordt geboden wanneer gegevens van welke bron/auteur zijn ontvangen

   Daarvan willen we dus bevestiging. Screenprint van ‘hoovertekst’ met die metagegevens bijvoorbeeld. Hoeft niet voor alle data-elementen. Kan als steekproef per use case benoemd worden van welke gegevens de meta-gegevens inzichtelijk getoond moeten worden.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       reijnders@nictiz.nl Camiel Reijnders
       koolschijn Bas Koolschijn
       Watchers:
       9 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: