Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1097

Verduidelijken verwachting van searchparameter periodofuse implementatie door servers

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2019.01 - Mei 2020
  • None
  • Nee
  • Medicatieproces, Huisartsgegevens
  • FHIR
  • Hide
   XIS/DVZA leveranciers krijgen op technisch vlak extra uitleg over hoe de periodofuse searchparameter geimplementeerd dient te worden. Functioneel staat dit al beschreven en daar wordt niets aan veranderd. De impact lijkt daarmee laag. De wijziging zorgt voor een verduidelijking op het gebied van implementatie.
   Show
   XIS/DVZA leveranciers krijgen op technisch vlak extra uitleg over hoe de periodofuse searchparameter geimplementeerd dient te worden. Functioneel staat dit al beschreven en daar wordt niets aan veranderd. De impact lijkt daarmee laag. De wijziging zorgt voor een verduidelijking op het gebied van implementatie.
  • In het TO en de SearchParameter periodofuse verduidelijken dat ook de gebruiksduur meegenomen moet worden in de interpertatie van de periodofuse parameter.
  • Hide

   Not all requirements for the custom search parameter 'periodofuse' were technically described for servers. Technical implementation notes were added to the IG for for Medication and to the SearchParameter. 

   Show
   Not all requirements for the custom search parameter 'periodofuse' were technically described for servers. Technical implementation notes were added to the IG for for Medication and to the SearchParameter. 

  Description

   De informatiestandaarden Huisartsgegevens en Medicatieproces maken gebruik van de custom SearchParameter 'periodofuse' welke filtert op datum/tijd van de periode van gebruik van MedicationRequest and MedicationDispense resources.

   De gebruiksperiode wordt gedefinieerd door een start- en einddatum of een startdatum met een gebruiksduur (in een aparte extensie). De einddatum is dan af te leiden uit de startdatum + duur. De SearchParameter periodofuse heeft alleen betrekking op de gebruiksperiode start- en einddatum. Het is niet mogelijk om in de FHIR SearchParameter ook de gebruiksduur mee te nemen. Dit hoort thuis in de logica van de server.

   Wanneer de SearchParameter definitie letterlijk wordt geimplementeerd bestaat de kans dat er er te veel medicatiegegevens teruggegeven worden. In de praktijk wordt de gebruiksperiode einddatum niet altijd direct gezet. In deze gevallen loopt de periode tot in de toekomst door, wat voor meer resultaten geeft dan wanneer de gebruiksduur wordt meegenomen.

   Dus servers dienen de 'normale' FHIR interperatie met startdatum en einddatum, of de startdatum en gebruiksduur te gebruiken bij de interpertatie van de periodofuse parameter.

   De technisch ontwerp pagina's alsmede de SearchParameter zelf maken dit onvoldoende duidelijk. Dit dient daarom tekstueel beter beschreven te worden.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       toonstra Ardon Toonstra
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       0 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: