Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1082

Compliance level van de PDF/A standaard

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2019.01 - Mei 2020
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   PDF/A
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Functioneel
  • Impact:
   Geen impact voor leveranciers aangezien het gaat om het toevoegen van de minimale compliance verwachting.
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   In zowel het functioneel als technisch ontwerp opnemen dat het gaat om een minimale compliance gaat van de PDF/A standaard, namelijk PDF/A-1b of PDF/A-1a.
   De verwijzing in het technisch ontwerp naar de website Forum Standardisatie actualiseren.
   Show
   In zowel het functioneel als technisch ontwerp opnemen dat het gaat om een minimale compliance gaat van de PDF/A standaard, namelijk PDF/A-1b of PDF/A-1a. De verwijzing in het technisch ontwerp naar de website Forum Standardisatie actualiseren.
  • Release notes:
   Hide

   Voor de PDF/A-standaard was het niet duidelijk welk PDF/A-niveau minimaal ondersteund dient te worden. Op het FO en TO is nu toegevoegd dat het om PDF/A-1 gaat.

   Show
   Voor de PDF/A-standaard was het niet duidelijk welk PDF/A-niveau minimaal ondersteund dient te worden. Op het FO en TO is nu toegevoegd dat het om PDF/A-1 gaat.

   Description

   Vanuit de informatiestandaard PDF/A wordt niet duidelijk gemaakt welke niveau van de PDF/A standaard ondersteund dient te worden. Dit loopt namelijk van PDF/A-1 tot en met PDF/A-4 met daarbinnen nog sub niveaus. Zie voor meer informatie de wiki pagina hierover: https://en.wikipedia.org/wiki/PDF/A#Conformance_levels_and_versions

    

   Eerder hebben we vastgesteld dat voor de informatiestandaard PDF/A het gaat om een minimale compliance level aan PDF/A. Dat wil zeggen PDF/A-1. Daarbinnen is ook PDF/A-b toegestaan.

   Verder wordt vanuit het technisch ontwerp verwezen naar de website van Forum Standardisatie vanuit de introductie. Deze link komt echter niet meer bij de juiste pagina uit. Dit kan gelijk meegenomen worden.

    

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      hagen@nictiz.nl Victor van Hagen
      Reporter:
      toonstra Ardon Toonstra
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.